• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Aktualności

Już prawie cztery tygodnie minęły od terminu zakończenia budowy kąpieliska w Bogatyni – wciąż jednak nie ma odpowiedzi na pytania dotyczące nowego terminu oraz kosztów inwestycji.

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 czerwca podjęto uchwałę o zwiększeniu dopłat do ceny wody płaconej przez gospodarstwa domowe – w związku z tym kierujemy do radnych pytania.

W związku z podwyższeniem ceny wody w gminie Bogatynia z 17,24 zł do 23,99 zł zwracamy się do rzecznika gminy, p. Marcina Peremickiego, z prośbą o udzielenie informacji.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano wyjaśnienie do złożonego oświadczenia majątkowego za rok 2017, skierowane do burmistrza przez prezesa BWiO S.A., p. Dariusza Daraża.

Dotarł do nas protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bogatyni z kontroli przeprowadzonej w dniach 21-25 maja, której tematem była analiza wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Polecamy Państwu zamieszczony na portalu bogatynia.info.pl tekst „Rosną zarobki bogatyńskich samorządowców” – to wiele mówiący tytuł, zważywszy, że sytuacja gminy się pogarsza.

Według informacji podanej na oficjalnej stronie UMiG nowa taryfa za wodę została gminie narzucona – jak to się zatem dzieje, że w niektórych gminach cenę wody obniżono?

W roku 2017 burmistrz Andrzej Grzmielewicz zarobił niespełna 158 tys. zł – za to odwołana już ze stanowiska prezesa GPO Stella Gosk dwa razy więcej, bo niemal 318 tys. zł.

Zwracamy się z pytaniem do radnych, którzy na sesji 15 czerwca zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi: dlaczego nie poparliście zadającej pytania radnej Bojakowskiej?

Jak można zobaczyć w relacji Telewizji Bogatynia, dostępnej na FB, podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej zignorowano wniosek radnego Kaweckiego o odczytanie opinii RIO.

Strona 4 z 238
SmartNews.Com