• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na prośbę autora, poniżej publikujemy zaproszenie na spotkanie autorskie.
 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, aby najbliższe dni upłynęły Wam w spokoju oraz w prawdziwie wiosennym nastroju.
 
 
Ogłoszone zostały wyniki konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zadań w zakresie rozwoju sportu.
 
 
Portal bogatynia.info.pl podał, że na początku kwietnia CBŚP zatrzymało i doprowadziło do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu cztery osoby ze spółki GPO.
 
 
Wiceburmistrz Wojciech Sawicki udzielił odpowiedzi radnemu Piotrowi Kaweckiemu na pytanie o stan prawny inwestycji „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
 
 
15 kwietnia po południu Rada Miejska w Bogatyni wznowiła obrady, przerwane 10 kwietnia – była to sesja nadzwyczajna, dotycząca opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 
 
Na portalu pl.plsn.eu. współfinansowanym przez UE w ramach programu INTERREG Polska – Saksonia, ukazała się informacja o wydarzeniu, które odbędzie się 1 maja na Trójstyku.
 
 
15 kwietnia bogatyńscy radni będą kontynuować dyskusję na temat podwyżki opłat za odbiór odpadów – uznaliśmy, że warto w tym kontekście zwrócić uwagę na gminę Nysa.
 

Aktualności

Na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia z 9 maja 2011 roku 29 osób otrzymało sportowe stypendia, 42 osoby – nagrody, a 34 – wyróżnienia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni, Piotr Kocięcki, przekazał Radzie Miejskiej pismo informujące o szacunkowych kosztach budowy nowego komisariatu w Bogatyni.

22 kwietnia gmina ogłosiła zamówienie na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni”.

Wciąż nie ma kluczowej dla naszego regionu nowej strategii PGE, chociaż oczekiwano jej ogłoszenia już w marcu, a w ubiegłym tygodniu nieoficjalnie podawano termin 18 kwietnia.

22 kwietnia mija termin złożenia oferty cenowej na zaproszenie, które do pięciu wybranych firm zostało 10 kwietnia 2013 r. wysłane przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.

Na 25 kwietnia została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni. W porządku obrad przewidziano między innymi informację o zamierzeniach PGE i sprawozdanie z działalności SPZOZ.

Według informacji, które pojawiły się na różnych portalach poruszających tematykę gospodarczą, tak ważna dla naszego regionu nowa strategia PGE ma zostać opublikowana jeszcze w tym tygodniu.

Przetarg na bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia wygrało bogatyńskie GPO. Cena oferty to dokładnie 2 399 389,89 zł.

Informacje, które Rada Miejska w Bogatyni otrzymała na sesji 16 kwietnia, stanowią ostrzeżenie – wkrótce nasza gmina może stanąć w obliczu poważnych finansowych trudności.

Aż 12 ofert złożono w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wydruk i dostawę Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia wraz z broszurami propagującymi ekologię.

Strona 238 z 264
SmartNews.Com