• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 

Aktualności

19 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę ekologów, dotyczącą decyzji środowiskowej dla budowy nowych bloków w Elektrowni Opole.

Redakcja uprzejmie prosi o jeszcze trochę cierpliwości. Prace nad modernizacją strony są na ukończeniu, żeby jednak nie pozbawiać Czytelników przyjemności z lektury, chwilowo przywróciliśmy jej poprzedni wygląd.

Na 20 lutego do BOK zwołano kolejną sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. W porządku obrad są zmiany w budżecie oraz projekty dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

18 lutego gmina Bogatynia ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie prac koniecznych do zakończenia odbudowy 11 obiektów mostowych na Miedziance zniszczonych w czasie powodzi.

18 lutego zostały ogłoszone wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Bogatynia w zakresie rozwoju sportu oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Z uwagi na prowadzone bądź już przeprowadzone prace planistyczne, dotyczące lokalizacji farm wiatrowych w gminie Bogatynia, przedstawiamy pokrótce niektóre aspekty planowanych inwestycji.

Według nieoficjalnych źródeł, trwają przymiarki do kolejnej podwyżki ceny wody. Wzrost ceny miałby wynosić 9%, czyli cena dla gospodarstw domowych wzrosłaby z 13,42 zł do 14,63 zł za metr3.

Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla Dolnego Śląska obszar województwa został podzielony na sześć regionów z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych.

Ukazało się obwieszczenie burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie wsi Krzewina i Lutogniewice.

W sondażu na portalu bogatynia.info.pl ponad dwie trzecie głosujących wyraziły opinię, że nie podoba się im hymn Bogatyni. Hymn podoba się zaledwie co czwartemu respondentowi.

Strona 238 z 257
SmartNews.Com