• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Doceniając znaczenie rolnictwa w gospodarce gminy Bogatynia, zwracamy się do burmistrza z pytaniem, dlaczego bogatyńskie dożynki będą trwać tylko dwa dni?
 
 
Ogromny deficyt, a do tego 52,5 mln zł zobowiązań plus ponad 15 mln zobowiązań SPZOZ – oto stan finansów gminy Bogatynia na dzień 30 czerwca 2018 r.
 
 
19 września na portalu bogatynia.info.pl opublikowano kolejne trzy listy kandydatów do Rady Miejskiej w Bogatyni – są też listy kandydatów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa.
 
 
System wynagradzania w bogatyńskim samorządzie pod rządami burmistrza Grzmielewicza trudno uznać za racjonalny, co obrazują chociażby zarobki w byłym zarządzie GPO.
 
 
Podajemy nazwiska kandydatów do Rady Miejskiej w Bogatyni z trzech komitetów wyborczych – więcej szczegółów można zobaczyć na portalu bogatynia.info.pl.
 
 
Profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” podał informację, że w niektórych rejonach Bogatyni, jak też w Porajowie są kupowane głosy w pakiecie radny gminy, radny powiatowy i burmistrz.
 
 
Dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ukazują, że gmina Bogatynia na tle gmin powiatu zgorzeleckiego wypada fatalnie – ma najdroższą administrację i najmniej inwestuje.
 
 
Z zaskoczeniem przyjęliśmy wynik plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” – Samorządowiec 25-lecia, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz znalazł się poza podium.
 

Aktualności

Sonda naszej lokalnej telewizji na temat radnych wykazała, że mieszkańcy Bogatyni często nie potrafią powiedzieć, ile osób tworzy radę gminy. Jeszcze gorzej jest z wiedzą na temat jej składu, dlatego przypominamy podstawowe informacje.

Nieraz się słyszy, że wysoka cena wody w naszej gminie jest konsekwencją ceny wody surowej, kupowanej przez BWiO S.A. od elektrowni. Nie ma to jednak nic wspólnego z rzeczywistością.

Jeden z projektów uchwał na sesję rady gminy w dniu 28 listopada dotyczy trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a nie będących własnością gminy.

Wykazana przez BWiO S.A. strata za rok 2011 w wysokości 3,3 mln zł zmusza do zastanowienia nad funkcjonowaniem spółki. Poprzednie lata wodociągi również kończyły ze stratą – za  rok 2010 było to ponad  pół miliona, a za rok 2009 prawie milion złotych.

26 listopada burmistrz skierował do przewodniczącego rady gminy i miasta pismo z wnioskiem o wprowadzenie na najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Projekt przewiduje między innymi zwiększenie limitu poręczenia pożyczek dla BWiO S.A.

Z informacji, przekazanej radnym przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., wynika, że rok 2011 spółka zakończyła stratą w wysokości 727 tys. zł. W roku 2010 GPO odnotowało zysk 253 tys. zł.

Tym razem stanę po ciemnej stronie Mocy i poświęcę się wizerunkowi Burmistrza, bo ten konsekwentnie budowany jest od 6 lat, a od dnia elekcji znacznie został zintensyfikowany.

Najkrótsze, bo zaledwie czterostronicowe, sprawozdanie z działalności przekazał radnym Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

Według sprawozdania OPS, z różnych form pomocy społecznej w 2011 roku skorzystało w naszej gminie 1218 gospodarstw domowych, liczących łącznie 2429 osób. To prawie 10% mieszkańców gminy.

W cieniu spraw, związanych z przyszłością SP ZOZ czy też spółki PEC, ukrywa się mnóstwo tematów, które w krajach o ugruntowanej demokracji, chociażby w Skandynawii, wstrząsnęłyby gminą. Poruszamy te tematy z nadzieją, że pisanie o nich będzie małym krokiem w stronę społeczeństwa obywatelskiego.

Strona 238 z 243
SmartNews.Com