• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 

Aktualności

Od 1 kwietnia wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków. Jednak wyliczenia przedstawione Radzie Miejskiej w związku z uchwaleniem dopłat są niezbyt precyzyjne.

Na 27 marca została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni. Porządek obrad przewiduje tylko jeden projekt uchwały, który wycofano z porządku obrad w trakcie sesji w dniu 22 marca.

Bezrobocie w powiecie zgorzeleckim w lutym rosło szybciej niż w całym kraju. O ile w kraju wynosiło w styczniu 14,2 %, a w lutym 14,4 %, to w naszym powiecie odpowiednio 14,8 % i 15,6 %.

Ponad sześć i pół godziny trwała sesja Rady Miejskiej w dniu 22 marca. Radni wysłuchali wielu sprawozdań, głównie związanych ze stanem bezpieczeństwa w gminie oraz podjęli kilkanaście uchwał.

Nie tak dawno pisaliśmy, że samodzielne istnienie bogatyńskiego LO stoi pod znakiem zapytania. Parafrazując Marka Twaina można powiedzieć, że pogłoski o agonii szkoły okazały się przesadzone.

Ze sprawozdania o realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bogatynia nie sposób ocenić jego skuteczności. A przy tym jedyne konkretne informacje dotyczą roku 2010.

W maju bieżącego roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 będzie gospodarzem międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Come along and let’s play together”.

Według portalu forsal.pl Polska Grupa Energetyczna dokonuje przeglądu „portfela inwestycyjnego”, co wiąże się z planowanym ogłoszeniem nowej strategii rozwoju.

Zgodnie z terminem realizacji zamówienia, jedenaście mostów łączących brzegi Miedzianki powinno zostać oddanych do użytku pod koniec września. Roboty wykona bogatyńska firma BUD – REM.

Chociaż ceny wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w gminie Bogatynia wzrosną, gospodarstwa nie odczują podwyżek dzięki dopłatom uchwalonym przez Radę Miejską.

Strona 234 z 257
SmartNews.Com