• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Aktualności

Jak zawsze, również i w przyszłym roku część budżetu gminy zostanie przeznaczona na wydatki rad osiedlowych i rad sołeckich. Łącznie będzie to kwota w wysokości 160 tysięcy złotych.

Wiele gmin polskich już uchwaliło albo oszacowało stawki opłat za odbiór odpadów, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Samorządy mają na to czas do końca roku.

Wraz z budżetem na przyszły rok Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwali Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2013 – 1023. Ten obowiązek, istniejący od kilku lat, wprowadzono w trakcie reformy finansów publicznych.

Projekt budżetu na 2013 rok przewiduje, że na lokalny transport zbiorowy gmina wyda 360 tys. zł. Z tego 300 tys. zł to koszt transportu w mieście, a 60 tys. zł dopłata do transportu ze wsi Wyszków, Wolanów i Jasna Góra.

Na samą obsługę długu publicznego gminy Bogatynia w roku 2013 przewiduje się ponad 5,6 mln zł. Obsługa zadłużenia w roku bieżącym to 3,7 mln zł. Spłata pożyczek i kredytów wyniesie 8,4 mln zł przy 7,8 mln zł w roku 2012.

Wśród wydatków Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia znajdują się dwie pozycje, o których radni nigdy nie uzyskują precyzyjnych informacji. To „zakup materiałów i wyposażenia” oraz „zakup usług pozostałych”.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że bogatyński SPZOZ może liczyć w 2013 roku na około ćwierć miliona wyższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia niż w roku bieżącym.

5 grudnia pojawiło się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa do samochodów osobowych, będących w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, na lata 2013 – 1014. Oszczędności się nie przewiduje.

Na ochronę zabytków gmina Bogatynia zamierza w 2013 r. przeznaczyć 400 tys. zł. Z tej kwoty 350 tys. zł to dotacja na prace w obiektach sakralnych, wpisanych do rejestru zabytków.

Poniżej przedstawiamy wysokość średnich płac w jednostkach organizacyjnych gminy Bogatynia, zgodnie z projektem budżetu gminy na rok 2013.

Strona 230 z 238
SmartNews.Com