• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny. Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego istnieje już od kilkunastu lat.
 
 
Na 20 grudnia zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni. Tym razem – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich sesji – będzie to sesja zwyczajna, a rozpocznie się o godz. 9.00.
 
 
W związku z pytaniami na temat pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, które docierają do naszej redakcji, podajemy kilka informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania samorządu.
 
 
Nowe władze gminy Bogatynia zastały pustki w kasie, dlatego też 10 grudnia ogłoszono zamówienie publiczne na udzielenie kredytu, który pozwoli pokryć najpilniejsze wydatki.
 
 
7 grudnia burmistrz Bogatyni wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
 
 
14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie miłośników gier planszowych PLANSZOMANIA, zorganizowane przez stowarzyszenie KLANZA.
 
 
W piątek 14 grudnia stowarzyszenie KLANZA organizuje w Szkole Podstawowej nr 1 Rodzinny Piknik Świąteczny – pełną informację o zaproszeniu publikujemy poniżej.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 6 grudnia p. Zbigniew Szatkowski jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawnioskował o rozszerzenie planu kontroli na rok 2018.
 

Aktualności

Dnia 10 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni podczas wewnątrzszkolnego Konkursu Języka Angielskiego wyłoniono najzdolniejszych młodych anglistów.

12 kwietnia na antenie ArtRadia przeprowadzono rozmowę z burmistrzem Bogatyni. Niestety, wbrew zapowiedziom, bardzo mało czasu poświęcono odpowiedziom na pytania radiosłuchaczy.

7 kwietnia 2013 roku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu, których organizatorem była Ogólnopolska Komisja Fryzjersko – Kosmetyczna Związku Rzemiosła Polskiego oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a współorganizatorem Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Przetarg na budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicach Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej wygrała firma ELTOR z Lubania.

Rada Miejska otrzymała sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. Sytuacja finansowa zespołu jest bardzo trudna.

Według portalu wnp.pl PGE wycofała się z planów budowy nowych bloków w Elektrowni Opole, wykorzystującej węgiel kamienny. Czy ta decyzja oznacza lepszą perspektywę dla 11 bloku w Turowie?

Budowa bloków komunalnych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nieprędko znajdzie szczęśliwy finał. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakończenie prac zostało unieważnione.

Na podstawie sprawozdań podajemy średnie płace w jednostkach gminy z ubiegłego roku, zaokrąglone do 1 zł (bez wynagrodzenia dodatkowego) oraz liczbę etatów.

Budżet gminy Bogatynia na rok 2012 przewidywał wiele inwestycji, których nie zrealizowano. W przypadku niektórych pomysłów chyba lepiej byłoby już do nich nie wracać.

Artykuł pod takim tytułem redakcja otrzymała od organizatorów protestu, który skutecznie zablokował plany budowy farmy wiatrowej w Jasnej Górze, z prośbą o publikację. Niniejszym prośbę spełniamy.

Strona 230 z 255
SmartNews.Com