• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Burmistrz informując, że na oświatę Bogatynia przeznacza połowę budżetu, choć w rzeczywistości przeznacza jedną czwartą, podważył wiarygodność swojego wyborczego przesłania.
 
 
Jerzy Stachyra na profilu FB swojego komitetu ostrzegł pracowników obsługi i administracji w oświacie, aby nie ufali obietnicom w sprawie podwyżek, które mieliby otrzymać.
 
 
W książeczce, która trafiła do bogatyńskich domów, burmistrz informuje, iż gmina przeznacza na oświatę 50% budżetu. To gruba pomyłka – trudno rządzić gminą nie znając wydatków.
 
 
Powyższe zdjęcie zostało wykonane 18 października na rogu ulic Styki i Zamoyskiego w Bogatyni – 100 metrów od siedziby Straży Miejskiej i blisko domu, gdzie mieszka burmistrz.
 
 
Już się martwiliśmy, że przed wyborami urząd nie zdąży wydać kolorowej książeczki z bajeczkami – ale jest. Trafiła wreszcie do skrzynek pocztowych, żeby nie powiedzieć pod strzechy.
 
 
Władze samorządowe mają mnóstwo sposobów, które pozwalają wpływać na opinię publiczną. Z tego powodu mieszkańcy nie zawsze wiedzą, w jakim stanie jest faktycznie gmina.
 
 
Oceniając dwunastoletnią epokę rządów obecnego burmistrza nie zaszkodzi mieć na uwadze, że poprzednie władze Bogatyni miały na koncie całkiem sporo osiągnięć.
 
 
Nieco obraźliwie i lekceważąco wobec innych kandydatów zabrzmiały słowa obecnego burmistrza, który na antenie ArtRadia określił kampanię wyborczą jako „ściemę”.
 

Aktualności

Do 26 lutego Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu przyjmuje wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to z pewnością szansa dla osób pozostających bez pracy i zarejestrowanych jako bezrobotne.

Na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bogatynia można pokusić się o wstępną ocenę wykonania ubiegłorocznego budżetu. Nie wypada ona zbyt dobrze.

Nie jest wykluczone, że gminy, w których „podatek śmieciowy” ustalono na niskim poziomie, jak choćby w Bogatyni, będą musiały dofinansować system gospodarki odpadami.

Jak podało nasze dobrze poinformowane źródło, zgorzeleckie starostwo nie planuje połączenia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołem Szkół Zawodowych.

Rada Gminy i Miasta Bogatynia na sesji 20 lutego podjęła wszystkie uchwały zapisane w porządku obrad. Jednak odpowiedzi na pewne pytania nie do końca były satysfakcjonujące.

Ministerstwo finansów – pomimo obaw niektórych samorządów czy polityków – nie ma zamiaru się wycofać z wprowadzenia od przyszłego roku nowych zasad dotyczących limitu zadłużenia.

19 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę ekologów, dotyczącą decyzji środowiskowej dla budowy nowych bloków w Elektrowni Opole.

Redakcja uprzejmie prosi o jeszcze trochę cierpliwości. Prace nad modernizacją strony są na ukończeniu, żeby jednak nie pozbawiać Czytelników przyjemności z lektury, chwilowo przywróciliśmy jej poprzedni wygląd.

Na 20 lutego do BOK zwołano kolejną sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia. W porządku obrad są zmiany w budżecie oraz projekty dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

18 lutego gmina Bogatynia ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie prac koniecznych do zakończenia odbudowy 11 obiektów mostowych na Miedziance zniszczonych w czasie powodzi.

Strona 230 z 249
SmartNews.Com