• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Aktualności

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przeciwko Elżbiecie T., która w latach 2013 – 2015 była prokurentem spółki Revita Bio.

Zwracamy się do panów Marka Dołkowskiego i Wociecha Ilnickiego z prośbą o wyjaśnienie, czy prawdziwe są informacje podane na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie”.

Zarządzeniami burmistrza z 29 czerwca powierzono stanowiska dyrektorów SP nr 4 w Bogatyni, SP im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie oraz przedszkoli nr 4 i nr 5 w Bogatyni.

Podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Bogatyni 15 czerwca burmistrz nie odpowiedział na pytania dotyczące kosztów kąpieliska – dzisiaj chyba już znamy powody.

Budowa kąpieliska zaczyna się wpisywać w niechlubną tradycję bogatyńskich inwestycji, których wykonawcy nie są w stanie zrealizować w terminie i za ustaloną cenę.

Jak wynika z najnowszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2028 koszt budowy kąpieliska co najmniej o 45% przewyższy pierwotne założenia.

Na sesji Rady Miejskiej 29 czerwca zgodnie z rozporządzeniem rządu z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych obniżono wynagrodzenie burmistrza Bogatyni.

Na stronie internetowej UMiG Bogatynia podano informację, że 29 czerwca po sesji Rady Miejskiej radni oraz goście „udali się na teren budowy kąpieliska, aby zobaczyć aktualny postęp prac”.

28 czerwca Centralne Biuro Śledcze Policji podało informację o zatrzymaniu kolejnych ośmiu osób zajmujących się produkcją i sprzedażą metamfetaminy w okolicach Bogatyni.

Na 29 czerwca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – wśród przewidzianych zmian w budżecie gminy jest m.in. zwiększenie kwoty na budowę kąpieliska.

Strona 3 z 238
SmartNews.Com