• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
środa, 19 wrzesień 2018 19:31

Drogocenni współpracownicy burmistrza

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

System wynagradzania w bogatyńskim samorządzie pod rządami burmistrza Grzmielewicza trudno uznać za racjonalny, co obrazują chociażby zarobki w byłym zarządzie GPO.

Była prezes spółki komunalnej GPO (w zarządzie od września 2008 roku) p. Stella Gosk w roku 2010 zarobiła 173 tys. zł. W roku 2011 jej wynagrodzenie wynosiło prawie 200 tys. zł, a trzy lata później 318 tys. zł. W rekordowym 2016 roku pani prezes wykazała dochód w wysokości niemal 337 tys. zł.

Niewiele gorzej wyglądały zarobki p. Sławomira Zawady, który członkiem zarządu GPO został w grudniu 2010 roku. W roku 2011 zarobił 170 tys. zł, ale w roku 2014 jego wynagrodzenie wyniosło już 280 tys. zł.

Ten zdumiewający wzrost wynagrodzeń zapewne miał związek ze znakomitym wywiązywaniem się zarządu GPO ze swoich obowiązków. Nie przeszkadzały w tym sygnały o różnych niejasnościach. Przykładowo na początku 2014 roku radni bezskutecznie próbowali ustalić ekonomiczny sens budowy sortowni odpadów i kompostowni za 16 mln zł. Moc przerobowa instalacji wielokrotnie przewyższa potrzeby gminy Bogatyni. W odpowiedzi tłumaczono, że spółka planuje zaoferować usługi innym samorządom – co jednak nie nastąpiło.

Kolejny przykład niejasności to sprawa odpadów, które trafiły na składowisko i do kompostowni zamiast do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wciąż czekamy na oficjalne informacje dotyczące przyczyn znacznego zmniejszenia ilości odebranych od mieszkańców gminy w latach 2013 – 2014 zmieszanych odpadów komunalnych.

Nadmieńmy, że o niezrozumiałych różnicach w podawanej ilości zbieranych odpadów pisaliśmy już 29 czerwca 2016 r. z tekście „Pytanie do radnych i GPO”. Jednak nasze pytanie pozostało wówczas bez odzewu, chociażby ze strony rzecznika prasowego gminy. Być może wyjaśni sprawę prokuratura.

Ale powróćmy do kwestii płac. Wysokość wynagrodzenia burmistrza jest ograniczona przez prawo. W roku 2008 burmistrz Grzmielewicz zarobił niespełna 134 tys. zł, a w roku 2014 niewiele więcej, bo 157 tys. zł. Obecnie zarabia jeszcze mniej – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej ustalono je na około 127,5 tys. zł rocznie.

Wynagrodzenia zastępców burmistrza, jak też skarbnika przekraczają 200 tys. zł, a nieco mniej zarabia dyrektor MZGK. Za to prezes spółki BWiO otrzymał w roku 2017 aż 388 tys. zł, a dyrektor ds. ekonomiczno – komunalnych 346 tys. zł. Czym jest uzasadnione tak duże zróżnicowanie płac w samorządzie?

Czytany 1175 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com