• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Burmistrz informując, że na oświatę Bogatynia przeznacza połowę budżetu, choć w rzeczywistości przeznacza jedną czwartą, podważył wiarygodność swojego wyborczego przesłania.
 
 
Jerzy Stachyra na profilu FB swojego komitetu ostrzegł pracowników obsługi i administracji w oświacie, aby nie ufali obietnicom w sprawie podwyżek, które mieliby otrzymać.
 
 
W książeczce, która trafiła do bogatyńskich domów, burmistrz informuje, iż gmina przeznacza na oświatę 50% budżetu. To gruba pomyłka – trudno rządzić gminą nie znając wydatków.
 
 
Powyższe zdjęcie zostało wykonane 18 października na rogu ulic Styki i Zamoyskiego w Bogatyni – 100 metrów od siedziby Straży Miejskiej i blisko domu, gdzie mieszka burmistrz.
 
 
Już się martwiliśmy, że przed wyborami urząd nie zdąży wydać kolorowej książeczki z bajeczkami – ale jest. Trafiła wreszcie do skrzynek pocztowych, żeby nie powiedzieć pod strzechy.
 
 
Władze samorządowe mają mnóstwo sposobów, które pozwalają wpływać na opinię publiczną. Z tego powodu mieszkańcy nie zawsze wiedzą, w jakim stanie jest faktycznie gmina.
 
 
Oceniając dwunastoletnią epokę rządów obecnego burmistrza nie zaszkodzi mieć na uwadze, że poprzednie władze Bogatyni miały na koncie całkiem sporo osiągnięć.
 
 
Nieco obraźliwie i lekceważąco wobec innych kandydatów zabrzmiały słowa obecnego burmistrza, który na antenie ArtRadia określił kampanię wyborczą jako „ściemę”.
 
wtorek, 10 lipiec 2018 19:57

Znowu unieważniono przetargi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

10 lipca ukazało się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap 1 Budynek „Dworzec Historyczny”.

Jak podano, w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Był to już drugi przetarg na to zadanie – pierwsze postępowanie także unieważniono z powodu braku ofert. Zamówienie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowę centralnych przestrzeni publicznych miasta wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni i budową elementów małej architektury.

Jak już nieraz zwracaliśmy uwagę, rewitalizacja centrum Bogatyni jest planowana od ponad dziesięciu lat. W lutym 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji – zgodnie z przyjmowanymi wówczas założeniami, koszt inwestycji (wraz z dokumentacją) nie mógł przekroczyć 6 mln zł. Obecnie jednak wartość zadania jest szacowana na 10 mln zł.

Pierwszy raz przetarg ogłoszono 8 maja. Przypominamy, iż na początku grudnia 2017 roku burmistrz zapowiedział, że z rewitalizacją gmina nie będzie się spieszyć, gdyż plac w centrum Bogatyni jest potrzebny na Karbonalia. Intensyfikacja prac miała nastąpić w II połowie 2018 roku – po Karbonaliach i po oddaniu do użytku kąpieliska. Na razie z całego planu udało się zrealizować Karbonalia.

Unieważnione zostało także postępowanie o udzielenie zamówienia na odbudowę ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna. W tym przypadku okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czytany 614 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com