• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny. Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego istnieje już od kilkunastu lat.
 
 
Na 20 grudnia zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni. Tym razem – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich sesji – będzie to sesja zwyczajna, a rozpocznie się o godz. 9.00.
 
 
W związku z pytaniami na temat pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, które docierają do naszej redakcji, podajemy kilka informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania samorządu.
 
 
Nowe władze gminy Bogatynia zastały pustki w kasie, dlatego też 10 grudnia ogłoszono zamówienie publiczne na udzielenie kredytu, który pozwoli pokryć najpilniejsze wydatki.
 
 
7 grudnia burmistrz Bogatyni wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
 
 
14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie miłośników gier planszowych PLANSZOMANIA, zorganizowane przez stowarzyszenie KLANZA.
 
 
W piątek 14 grudnia stowarzyszenie KLANZA organizuje w Szkole Podstawowej nr 1 Rodzinny Piknik Świąteczny – pełną informację o zaproszeniu publikujemy poniżej.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 6 grudnia p. Zbigniew Szatkowski jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawnioskował o rozszerzenie planu kontroli na rok 2018.
 
wtorek, 10 lipiec 2018 19:57

Znowu unieważniono przetargi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

10 lipca ukazało się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap 1 Budynek „Dworzec Historyczny”.

Jak podano, w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Był to już drugi przetarg na to zadanie – pierwsze postępowanie także unieważniono z powodu braku ofert. Zamówienie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowę centralnych przestrzeni publicznych miasta wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni i budową elementów małej architektury.

Jak już nieraz zwracaliśmy uwagę, rewitalizacja centrum Bogatyni jest planowana od ponad dziesięciu lat. W lutym 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji – zgodnie z przyjmowanymi wówczas założeniami, koszt inwestycji (wraz z dokumentacją) nie mógł przekroczyć 6 mln zł. Obecnie jednak wartość zadania jest szacowana na 10 mln zł.

Pierwszy raz przetarg ogłoszono 8 maja. Przypominamy, iż na początku grudnia 2017 roku burmistrz zapowiedział, że z rewitalizacją gmina nie będzie się spieszyć, gdyż plac w centrum Bogatyni jest potrzebny na Karbonalia. Intensyfikacja prac miała nastąpić w II połowie 2018 roku – po Karbonaliach i po oddaniu do użytku kąpieliska. Na razie z całego planu udało się zrealizować Karbonalia.

Unieważnione zostało także postępowanie o udzielenie zamówienia na odbudowę ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna. W tym przypadku okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czytany 669 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com