• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 
wtorek, 10 lipiec 2018 19:57

Znowu unieważniono przetargi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

10 lipca ukazało się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap 1 Budynek „Dworzec Historyczny”.

Jak podano, w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Był to już drugi przetarg na to zadanie – pierwsze postępowanie także unieważniono z powodu braku ofert. Zamówienie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowę centralnych przestrzeni publicznych miasta wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni i budową elementów małej architektury.

Jak już nieraz zwracaliśmy uwagę, rewitalizacja centrum Bogatyni jest planowana od ponad dziesięciu lat. W lutym 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji – zgodnie z przyjmowanymi wówczas założeniami, koszt inwestycji (wraz z dokumentacją) nie mógł przekroczyć 6 mln zł. Obecnie jednak wartość zadania jest szacowana na 10 mln zł.

Pierwszy raz przetarg ogłoszono 8 maja. Przypominamy, iż na początku grudnia 2017 roku burmistrz zapowiedział, że z rewitalizacją gmina nie będzie się spieszyć, gdyż plac w centrum Bogatyni jest potrzebny na Karbonalia. Intensyfikacja prac miała nastąpić w II połowie 2018 roku – po Karbonaliach i po oddaniu do użytku kąpieliska. Na razie z całego planu udało się zrealizować Karbonalia.

Unieważnione zostało także postępowanie o udzielenie zamówienia na odbudowę ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna. W tym przypadku okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czytany 544 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com