• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na 26 marca na godz. 11.00 zwołano sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się między innymi kwestią wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.
 
 
18 marca zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla nr 1 – w pierwszym terminie nie odbyły się z uwagi na zbyt niską frekwencję. Tym samym wybrano wszystkie osiem rad osiedli.
 
 
13 marca odbyło się zebranie mieszkańców, na którym wybrano Radę Osiedla nr 5. Wybrano już siedem rad – ostatnie wybory (Rady Osiedla nr 1) przewidziano na 18 marca.
 
 
Jedna z uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 7 marca dotyczyła ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Już wkrótce, bo 19 marca, miłośnicy gier z naszej gminy będą mogli się wziąć udział w kolejnej Planszomanii – z dokładniejszymi informacjami można się zapoznać poniżej.
 
 
Telewizja Bogatynia opublikowała materiał dotyczący informacji o zamknięciu biura bezpłatnych porad dla mieszkańców gminy Bogatynia, zatrudnionych w Czechach i w Niemczech.
 
 
11 marca przeprowadzono zebrania mieszkańców osiedla nr 3 i nr 7, których celem było przeprowadzenie wyborów do rad osiedli – wybory w osiedlu nr 1 odbędą się 18 marca o 16.30.
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania 8 marca zamieściło na stronie UMiG Bogatynia zaproszenie do udziału we wiosennych porządkach – poniżej treść apelu i nasz komentarz.
 
wtorek, 10 lipiec 2018 19:57

Znowu unieważniono przetargi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

10 lipca ukazało się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap 1 Budynek „Dworzec Historyczny”.

Jak podano, w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Był to już drugi przetarg na to zadanie – pierwsze postępowanie także unieważniono z powodu braku ofert. Zamówienie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowę centralnych przestrzeni publicznych miasta wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni i budową elementów małej architektury.

Jak już nieraz zwracaliśmy uwagę, rewitalizacja centrum Bogatyni jest planowana od ponad dziesięciu lat. W lutym 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji – zgodnie z przyjmowanymi wówczas założeniami, koszt inwestycji (wraz z dokumentacją) nie mógł przekroczyć 6 mln zł. Obecnie jednak wartość zadania jest szacowana na 10 mln zł.

Pierwszy raz przetarg ogłoszono 8 maja. Przypominamy, iż na początku grudnia 2017 roku burmistrz zapowiedział, że z rewitalizacją gmina nie będzie się spieszyć, gdyż plac w centrum Bogatyni jest potrzebny na Karbonalia. Intensyfikacja prac miała nastąpić w II połowie 2018 roku – po Karbonaliach i po oddaniu do użytku kąpieliska. Na razie z całego planu udało się zrealizować Karbonalia.

Unieważnione zostało także postępowanie o udzielenie zamówienia na odbudowę ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna. W tym przypadku okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czytany 764 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com