• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na 26 marca na godz. 11.00 zwołano sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się między innymi kwestią wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.
 
 
18 marca zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla nr 1 – w pierwszym terminie nie odbyły się z uwagi na zbyt niską frekwencję. Tym samym wybrano wszystkie osiem rad osiedli.
 
 
13 marca odbyło się zebranie mieszkańców, na którym wybrano Radę Osiedla nr 5. Wybrano już siedem rad – ostatnie wybory (Rady Osiedla nr 1) przewidziano na 18 marca.
 
 
Jedna z uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 7 marca dotyczyła ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Już wkrótce, bo 19 marca, miłośnicy gier z naszej gminy będą mogli się wziąć udział w kolejnej Planszomanii – z dokładniejszymi informacjami można się zapoznać poniżej.
 
 
Telewizja Bogatynia opublikowała materiał dotyczący informacji o zamknięciu biura bezpłatnych porad dla mieszkańców gminy Bogatynia, zatrudnionych w Czechach i w Niemczech.
 
 
11 marca przeprowadzono zebrania mieszkańców osiedla nr 3 i nr 7, których celem było przeprowadzenie wyborów do rad osiedli – wybory w osiedlu nr 1 odbędą się 18 marca o 16.30.
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania 8 marca zamieściło na stronie UMiG Bogatynia zaproszenie do udziału we wiosennych porządkach – poniżej treść apelu i nasz komentarz.
 
piątek, 06 lipiec 2018 20:53

Burmistrz nie widział zagrożenia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zwiezienie do Bogatyni kilkudziesięciu tysięcy ton odpadów spowodowało poważne zagrożenie dla środowiska – czy burmistrz Grzmielewicz jest temu współwinny?

Dla jasności przypomnijmy w skrócie najważniejsze fakty. Spółka Revita Bio podjęła działalność w Bogatyni na przełomie 2013/2014 na podstawie decyzji starosty zgorzeleckiego. Decyzje dotyczyły zezwolenia na zbieranie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów.

Wcześniej spółka musiała jednak zwrócić się do gminy Bogatynia. Wnioskiem z 13 grudnia 2013 r. Revita Bio wystąpiła do burmistrza o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, które m.in. miało polegać na produkcji paliwa z biomasy (pelletu).

19 grudnia 2013 r. burmistrz wydał decyzję o odmowie wszczęcia postępowania – uprzednio należało zasięgnąć opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, czego (sądząc po odstępie czasu) zapewne nie uczyniono. Być może burmistrz w dobrej wierze chciał szybko umożliwić podjęcie produkcji, ale dlaczego o pozyskaniu inwestora nie informowano opinii publicznej?

Pierwsze sygnały o możliwych nieprawidłowościach i „bombie ekologicznej” przy ulicy Zgorzeleckiej pojawiły się w sierpniu 2014 roku. Opozycja w Radzie Miejskiej domagała się przedstawienia informacji na temat działalności Revity, lecz nie otrzymała wyjaśnień. Czy burmistrz zareagował na te sygnały? Ustawa Prawo ochrony środowiska mówi, iż burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Czy przeprowadzono w zakładzie Revity kontrolę? Nic o tym nie wiemy, a taką możliwość daje przecież burmistrzowi wspomniana ustawa.

Co godne uwagi, jeszcze przed sesją Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2015 r. w mediach pojawiły się informacje dotyczące wcześniejszej działalności pani prokurent Revity Bio. Jednak na tejże sesji burmistrz mocno poparł iluzję o planach budowy ciepłowni. Radni dopiero na początku czerwca 2015 roku odwiedzili Revitę, stwierdzając, że niczego tam się nie produkuje.

6 lipca media obiegła informacja, że po pożarach na składowiskach w Zgierzu i Trzebini do gleby trafiły różne szkodliwe substancje. Może to doprowadzić do wtórnego skażenia wód podziemnych, zagrażając zdrowiu mieszkańców. A co właściwie znajduje się na składowisku Revity? Nie wiadomo. Zagrożenie jest możliwe, i jeśli nawet wynika z naiwnej wiary w realność przedsięwzięcia, to przecież szybka reakcja mogła ograniczyć ilość przywiezionych odpadów. Zaś o tym, czy burmistrz jest w tej sprawie współwinny, niech rozstrzygnie Czytelnik.

Czytany 645 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Jeśli już, to z pewnością nie dopełnił spoczywających na nim obowiązków. Oczywiście że jest winny sprowadzenia na mieszkańców i środowisko dużych rozmiarów zagrożenia dla zdrowia i życia. Pamiętamy jak chełpił się wielkim śmieciowym biznesem. Dzisiaj ma amnezję.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com