• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Doceniając znaczenie rolnictwa w gospodarce gminy Bogatynia, zwracamy się do burmistrza z pytaniem, dlaczego bogatyńskie dożynki będą trwać tylko dwa dni?
 
 
Ogromny deficyt, a do tego 52,5 mln zł zobowiązań plus ponad 15 mln zobowiązań SPZOZ – oto stan finansów gminy Bogatynia na dzień 30 czerwca 2018 r.
 
 
19 września na portalu bogatynia.info.pl opublikowano kolejne trzy listy kandydatów do Rady Miejskiej w Bogatyni – są też listy kandydatów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa.
 
 
System wynagradzania w bogatyńskim samorządzie pod rządami burmistrza Grzmielewicza trudno uznać za racjonalny, co obrazują chociażby zarobki w byłym zarządzie GPO.
 
 
Podajemy nazwiska kandydatów do Rady Miejskiej w Bogatyni z trzech komitetów wyborczych – więcej szczegółów można zobaczyć na portalu bogatynia.info.pl.
 
 
Profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” podał informację, że w niektórych rejonach Bogatyni, jak też w Porajowie są kupowane głosy w pakiecie radny gminy, radny powiatowy i burmistrz.
 
 
Dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ukazują, że gmina Bogatynia na tle gmin powiatu zgorzeleckiego wypada fatalnie – ma najdroższą administrację i najmniej inwestuje.
 
 
Z zaskoczeniem przyjęliśmy wynik plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” – Samorządowiec 25-lecia, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz znalazł się poza podium.
 
wtorek, 03 lipiec 2018 21:06

Rusza sprawa Revity Bio

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przeciwko Elżbiecie T., która w latach 2013 – 2015 była prokurentem spółki Revita Bio.

Akt oskarżenia głosi, że Elżbieta T. „jako osoba odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami w zakładzie produkcyjnym znajdującym się na terenie Bogatyni, postępowała z nimi w sposób niezgodny z przepisami, co wywołało zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, a także doprowadziło do pożaru”.

Zarzuty obejmują okres od grudnia 2013 roku do czerwca 2015 roku. Wówczas to wbrew przepisom ustawy o odpadach, a także niezgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych, sprowadzono i składowano w Bogatyni odpady w sposób nieselektywny, „który nie zabezpieczał terenu przed przenikaniem ich odcieków do środowiska gruntowo-wodnego, rozwiewaniem i mieszaniem, samozapłonem oraz podpaleniem. W ten sposób doszło do powstania zanieczyszczenia, które mogło zagrażać zdrowiu człowieka oraz spowodować istotne obniżenie jakości wód podziemnych”. Akt oskarżenia wspomina także nieprawidłowości, które doprowadziły do pożaru 7 czerwca 2015 r. oraz do zdarzeń zagrażających wybuchem pożarów, których rozprzestrzenienie uniemożliwiło przeprowadzenie akcji gaśniczych.

Zarzucone Elżbiecie T. przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od jednego roku do dziesięciu lat. Oskarżonej zarzucono ponadto, że w okresie od lutego do czerwca 2015 roku nielegalnie sprowadziła z Niemiec sześć transportów odpadów „o łącznej masie 115.620 ton pochodzących z tak zwanego strzępienia pojazdów. Większość z nich została złożona na placu w Bogatyni, część zmagazynowano w miejscowości Rusko”. Powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Jak ustalono, spółka Revita Bio „miała przetwarzać przywożone odpady, jednakże w rzeczywistości ograniczała się tylko do ich gromadzenia, a instalacja służąca do przeróbki odpadów nigdy nie została uruchomiona. Ponadto, zdolność przerobowa tej instalacji była kilkunastokrotnie mniejsza od ilości odpadów, dopuszczonych na wniosek spółki decyzją administracyjną do przetworzenia”.

Elżbieta T. nie przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów. Nie była dotychczas karana sądownie.

Czytany 473 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Gość (Zbigniew Szatkowski)

    Zgłoś

    Elżbieta T. matka chrzestna biznesu śmieciowego A. Grzmielewicza tak przynajmniej sam A.G. twierdził publicznie w trakcie sesji Rady Miejskiej Bogatyni , że jeżeli ktoś o tym nie wie , to śmieci to jest biznes". Nie całe 6 dni trwały procedury, a raczej odmowa ich wykonania na wjazd nikczemnej firmy na teren gminy Bogatynia. Odmowa wydania opinii środowiskowej przez burmistrza A. Grzmielewicza, o którą to formalnie ubiegała się Revita doprowadziła do skandalicznego finału. Niebezpieczne odpady nadal pozostają na składowisku i niosą śmiertelne zagrożenie.Jednak mam wrażenie, że dla mieszkańców nadal ważniejsze od niebezpieczeństw zagrożeń dla zdrowia i życia jest taniec chochoła na cześć burmistrza, karbonalia, przytupaje itp. W końcu na coś trzeba umrzeć. Ale dlaczego niby za Grzmielewicza i jego biznesowe pomysły? Jak pamiętam pomimo zdecydowanych protestów opozycji ( radnych i p. W. Dobrychłop) Burmistrz i część radnych pod patronatem Artradia i Telewizji kablowej snuło wizję świetlanej przyszłości Bogatyni. Czy ktoś powiedział w tej sprawie przepraszam , a co więcej podjął działania w kierunku usunięcia niebezpiecznego zagrożenia? Oczywiście że Nie! .Czy ktoś zastanowił się, jakie oddziaływanie niebezpiecznego składowiska odpadów będzie miało wpływ na budowane odkryte kąpielisko ? Nikt! Ludzie którzy mielą jęzorami o linczu na myślących inaczej niż burmistrz i jego otoczenie powołując się na Boga, Honor i Ojczyznę powinni zamilknąć się, lub wybrać Japoński akt honoru. Społeczny Komitet Ochrony Zdrowia i Życia Mieszkańców Bogatyni nadal będzie działał i inspirował instytucje i organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli do usunięcia istniejącego zagrożenia. Winni tego stanu rzeczy powinni ponieść odpowiedzialność karną. Mówi się że Burmistrz o tym wszystkim nic nie wiedział. Jeśli tak , to pewnie też nie wiedział że pełnił ważną publiczną funkcję w ramach której działał na szkodę interesu publicznego.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com