• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 
środa, 16 maj 2018 18:34

Zastrzeżenia i uwagi RIO

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Regionalna Izba Obrachunkowa oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bogatynia za 2017 rok po raz kolejny zwróciła uwagę na problemy MZGK, SPZOZ i nie tylko.

Opinia wydana 27 kwietnia 2018 r. jest pozytywna z zastrzeżeniami. Zanim do nich przejdziemy, zwracamy uwagę na niezwykle niską skalę inwestycji w roku 2017 – wydatki gminy wyniosły ogółem 150,5 mln zł, z czego aż 143,4 mln zł to wydatki bieżące, a tylko 7,1 mln zł stanowiły wydatki majątkowe (wykonano zaledwie 46,5% planu inwestycyjnego).

Zastrzeżenia RIO są niepokojące. Oceniając finanse MZGK Izba stwierdziła, że o 18% wzrosły zobowiązania wymagalne (z 3 do prawie 3,5 mln zł), co „świadczy o utrzymującym się braku płynności finansowej. (…) Niewykonanie w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. Odsetki te w roku 2017 wyniosły niemal 68 tys. zł. Wskazując ponadto dalszy wzrost należności, świadczący o braku skutecznej windykacji, RIO „zwraca uwagę na potrzebę wzmożenia nadzoru nad funkcjonowaniem zakładu” oraz podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

RIO podkreśliła pogarszającą się sytuację finansową SPZOZ ze względu na „znaczące zadłużenie” (niemal 12 mln zł na koniec 2107 roku) oraz „pogłębiającą się stratę” (o ile za rok 2016 strata wyniosła 3,5 mln zł, to za rok 2017 już prawie 5,8 mln zł). Ale nieprawidłowości dotyczą także wydatków z budżetu gminy, do którego realizacji zaangażowano subwencję ogólną należną na rok 2018, „co narusza zasadę roczności budżetu”. W 2017 roku gmina zapłaciła 212 tys. zł odsetek z tytułu niewykonania w terminie zobowiązań.

RIO dostrzegła, iż wynik operacyjny za rok 2017 (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) był niższy od planowanego. W tym miejscu wypadnie wspomnieć o opinii RIO z 6 kwietnia, dotyczącej emisji obligacji.

Otóż w tej ostatniej opinii (pozytywnej z uwagami) RIO uznała, że spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji na kwotę 14 mln byłaby możliwa „pod warunkiem, że zostaną zrealizowane działania skutkujące obniżeniem, począwszy od 2019 roku, poziomu wydatków bieżących”. Na wniosek RIO burmistrz przedstawił Izbie plan obniżenia wydatków i zwiększenia dochodów. Jednak póki co rozrzutność trwa w najlepsze – wydatki bieżące planowane na rok 2018 są jeszcze wyższe niż te, które zrealizowano w roku 2017.

Niestety obawiamy się, że plan oszczędnościowy przedstawiony RIO przez burmistrza to jedynie element gry na zwłokę. Aby do wyborów.

Czytany 589 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com