• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Burmistrz informując, że na oświatę Bogatynia przeznacza połowę budżetu, choć w rzeczywistości przeznacza jedną czwartą, podważył wiarygodność swojego wyborczego przesłania.
 
 
Jerzy Stachyra na profilu FB swojego komitetu ostrzegł pracowników obsługi i administracji w oświacie, aby nie ufali obietnicom w sprawie podwyżek, które mieliby otrzymać.
 
 
W książeczce, która trafiła do bogatyńskich domów, burmistrz informuje, iż gmina przeznacza na oświatę 50% budżetu. To gruba pomyłka – trudno rządzić gminą nie znając wydatków.
 
 
Powyższe zdjęcie zostało wykonane 18 października na rogu ulic Styki i Zamoyskiego w Bogatyni – 100 metrów od siedziby Straży Miejskiej i blisko domu, gdzie mieszka burmistrz.
 
 
Już się martwiliśmy, że przed wyborami urząd nie zdąży wydać kolorowej książeczki z bajeczkami – ale jest. Trafiła wreszcie do skrzynek pocztowych, żeby nie powiedzieć pod strzechy.
 
 
Władze samorządowe mają mnóstwo sposobów, które pozwalają wpływać na opinię publiczną. Z tego powodu mieszkańcy nie zawsze wiedzą, w jakim stanie jest faktycznie gmina.
 
 
Oceniając dwunastoletnią epokę rządów obecnego burmistrza nie zaszkodzi mieć na uwadze, że poprzednie władze Bogatyni miały na koncie całkiem sporo osiągnięć.
 
 
Nieco obraźliwie i lekceważąco wobec innych kandydatów zabrzmiały słowa obecnego burmistrza, który na antenie ArtRadia określił kampanię wyborczą jako „ściemę”.
 
środa, 16 maj 2018 18:34

Zastrzeżenia i uwagi RIO

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Regionalna Izba Obrachunkowa oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bogatynia za 2017 rok po raz kolejny zwróciła uwagę na problemy MZGK, SPZOZ i nie tylko.

Opinia wydana 27 kwietnia 2018 r. jest pozytywna z zastrzeżeniami. Zanim do nich przejdziemy, zwracamy uwagę na niezwykle niską skalę inwestycji w roku 2017 – wydatki gminy wyniosły ogółem 150,5 mln zł, z czego aż 143,4 mln zł to wydatki bieżące, a tylko 7,1 mln zł stanowiły wydatki majątkowe (wykonano zaledwie 46,5% planu inwestycyjnego).

Zastrzeżenia RIO są niepokojące. Oceniając finanse MZGK Izba stwierdziła, że o 18% wzrosły zobowiązania wymagalne (z 3 do prawie 3,5 mln zł), co „świadczy o utrzymującym się braku płynności finansowej. (…) Niewykonanie w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. Odsetki te w roku 2017 wyniosły niemal 68 tys. zł. Wskazując ponadto dalszy wzrost należności, świadczący o braku skutecznej windykacji, RIO „zwraca uwagę na potrzebę wzmożenia nadzoru nad funkcjonowaniem zakładu” oraz podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

RIO podkreśliła pogarszającą się sytuację finansową SPZOZ ze względu na „znaczące zadłużenie” (niemal 12 mln zł na koniec 2107 roku) oraz „pogłębiającą się stratę” (o ile za rok 2016 strata wyniosła 3,5 mln zł, to za rok 2017 już prawie 5,8 mln zł). Ale nieprawidłowości dotyczą także wydatków z budżetu gminy, do którego realizacji zaangażowano subwencję ogólną należną na rok 2018, „co narusza zasadę roczności budżetu”. W 2017 roku gmina zapłaciła 212 tys. zł odsetek z tytułu niewykonania w terminie zobowiązań.

RIO dostrzegła, iż wynik operacyjny za rok 2017 (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) był niższy od planowanego. W tym miejscu wypadnie wspomnieć o opinii RIO z 6 kwietnia, dotyczącej emisji obligacji.

Otóż w tej ostatniej opinii (pozytywnej z uwagami) RIO uznała, że spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji na kwotę 14 mln byłaby możliwa „pod warunkiem, że zostaną zrealizowane działania skutkujące obniżeniem, począwszy od 2019 roku, poziomu wydatków bieżących”. Na wniosek RIO burmistrz przedstawił Izbie plan obniżenia wydatków i zwiększenia dochodów. Jednak póki co rozrzutność trwa w najlepsze – wydatki bieżące planowane na rok 2018 są jeszcze wyższe niż te, które zrealizowano w roku 2017.

Niestety obawiamy się, że plan oszczędnościowy przedstawiony RIO przez burmistrza to jedynie element gry na zwłokę. Aby do wyborów.

Czytany 636 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com