• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 
czwartek, 10 maj 2018 19:09

Wątpliwości w sprawie mostu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Opinia biegłego sądowego wystawiona w sprawie pewnego powództwa przeciw gminie zmusza do zapytania, czy odbudowa mostu nr 16 na ulicy Kościuszki nie powinna zostać wykonana inaczej.

Dla porządku przypomnijmy, iż umowa z wykonawcą odbudowy 11 mostów, zawarta w 2010 roku, została zerwana. Z przeprowadzonej jesienią 2012 roku inwentaryzacji wynikało, że wszystkie mosty odbudowano niezgodnie z prawem budowlanym i z dokumentacją projektową. Poza tym nie wykonano umocnień koryta rzeki w chroniących przyczółki obiektów przed podmywaniem.

W 2013 roku dokończenia robót podjęła się bogatyńska firma za 2,2 mln zł. Prace miały zostać wykonane w ciągu 6 miesięcy, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Most na ulicy Turowskiej przebudowywano jeszcze w 2014 roku, natomiast największym problemem okazał się most na ulicy Kościuszki – pod koniec 2015 roku gmina ogłosiła osobny przetarg na dokończenie tego obiektu (na marginesie zauważmy, iż Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu z 9 lipca 2013 r. uznała, że mosty zaczęto użytkować nielegalnie).

Według przywołanej wcześniej inwentaryzacji z 2012 roku rzędne mostu na ulicy Kościuszki okazały się inne niż w projekcie – różnica wynosiła ponad pół metra. Inne nieprawidłowości to m.in. źle wyprofilowane pochylenia na dojściach i dojazdach do obiektu. Z kolei w dokumentacji projektowej przebudowy mostu z października 2015 roku podano, iż „most jest użytkowany warunkowo, pomimo braku niektórych elementów wyposażenia czy też niewłaściwego wpasowania w układ drogowy dojazdów do mostu.”

Ogłoszony pod koniec 2015 roku przetarg na wykonanie prac niezbędnych do zakończenia odbudowy największego z 11 mostów wygrała firma oferująca realizację zadania za 285 tys. zł. Czy jednak wykonano wszystko, co niezbędne, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo?

Wspomniany wyżej biegły sądowy w styczniu 2017 roku przeprowadził wizję lokalną mostu. W wydanej opinii stwierdził: „Jest faktem, że przedmiotowy most jest zlokalizowany w skomplikowanym układzie komunikacyjnym, co potwierdza biegły po wykonanej wizji lokalnej, jednakże wykonanie robót w postaci odbudowy samego obiektu mostowego, bez dojazdów i tym samym pozostawienie pierwotnego układu komunikacyjnego, w szczególności geometrii dojazdów, stwarza realne zagrożenie dla użytkowników drogi.”

Jak uznał biegły, należało rozważyć różne warianty przebudowy układu komunikacyjnego, zwłaszcza że nie chodziło o remont, lecz o odbudowę mostu.

Czytany 698 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Mamy do czynienia z ewidentną fuszerką i świadomym działaniem urzędu na i stworzenie zagrożenia dla użytkowników pojazdów mechanicznych. Kto tym razem o niczym nie wiedział? Kto nadzorował? Kto zdecydował o dopuszczeniu mostu do ruchu? Kto odpowie za ten inwestycyjny bubel? Czy jest ktoś , kto czuje choć odrobinę odpowiedzialności? Burmistrz? Radni? Zbliża się termin sesji absolutoryjnej, a Oni jakby nic szykują się do rządzenia na kolejną kadencję. Skandal!

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com