• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 
czwartek, 10 maj 2018 19:09

Wątpliwości w sprawie mostu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Opinia biegłego sądowego wystawiona w sprawie pewnego powództwa przeciw gminie zmusza do zapytania, czy odbudowa mostu nr 16 na ulicy Kościuszki nie powinna zostać wykonana inaczej.

Dla porządku przypomnijmy, iż umowa z wykonawcą odbudowy 11 mostów, zawarta w 2010 roku, została zerwana. Z przeprowadzonej jesienią 2012 roku inwentaryzacji wynikało, że wszystkie mosty odbudowano niezgodnie z prawem budowlanym i z dokumentacją projektową. Poza tym nie wykonano umocnień koryta rzeki w chroniących przyczółki obiektów przed podmywaniem.

W 2013 roku dokończenia robót podjęła się bogatyńska firma za 2,2 mln zł. Prace miały zostać wykonane w ciągu 6 miesięcy, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Most na ulicy Turowskiej przebudowywano jeszcze w 2014 roku, natomiast największym problemem okazał się most na ulicy Kościuszki – pod koniec 2015 roku gmina ogłosiła osobny przetarg na dokończenie tego obiektu (na marginesie zauważmy, iż Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu z 9 lipca 2013 r. uznała, że mosty zaczęto użytkować nielegalnie).

Według przywołanej wcześniej inwentaryzacji z 2012 roku rzędne mostu na ulicy Kościuszki okazały się inne niż w projekcie – różnica wynosiła ponad pół metra. Inne nieprawidłowości to m.in. źle wyprofilowane pochylenia na dojściach i dojazdach do obiektu. Z kolei w dokumentacji projektowej przebudowy mostu z października 2015 roku podano, iż „most jest użytkowany warunkowo, pomimo braku niektórych elementów wyposażenia czy też niewłaściwego wpasowania w układ drogowy dojazdów do mostu.”

Ogłoszony pod koniec 2015 roku przetarg na wykonanie prac niezbędnych do zakończenia odbudowy największego z 11 mostów wygrała firma oferująca realizację zadania za 285 tys. zł. Czy jednak wykonano wszystko, co niezbędne, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo?

Wspomniany wyżej biegły sądowy w styczniu 2017 roku przeprowadził wizję lokalną mostu. W wydanej opinii stwierdził: „Jest faktem, że przedmiotowy most jest zlokalizowany w skomplikowanym układzie komunikacyjnym, co potwierdza biegły po wykonanej wizji lokalnej, jednakże wykonanie robót w postaci odbudowy samego obiektu mostowego, bez dojazdów i tym samym pozostawienie pierwotnego układu komunikacyjnego, w szczególności geometrii dojazdów, stwarza realne zagrożenie dla użytkowników drogi.”

Jak uznał biegły, należało rozważyć różne warianty przebudowy układu komunikacyjnego, zwłaszcza że nie chodziło o remont, lecz o odbudowę mostu.

Czytany 818 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Mamy do czynienia z ewidentną fuszerką i świadomym działaniem urzędu na i stworzenie zagrożenia dla użytkowników pojazdów mechanicznych. Kto tym razem o niczym nie wiedział? Kto nadzorował? Kto zdecydował o dopuszczeniu mostu do ruchu? Kto odpowie za ten inwestycyjny bubel? Czy jest ktoś , kto czuje choć odrobinę odpowiedzialności? Burmistrz? Radni? Zbliża się termin sesji absolutoryjnej, a Oni jakby nic szykują się do rządzenia na kolejną kadencję. Skandal!

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com