• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 
środa, 02 maj 2018 17:37

Oferty na budowę przyłącza dla basenu

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

30 kwietnia gmina Bogatynia podała informację z otwarcia ofert na „budowę elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu”.

Jak czytamy, gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 350 tys. zł brutto. Do upływu terminu składania ofert (30 kwietnia) złożono 3 oferty: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - 347 475 zł, FPUH „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca - 282 900 zł, JAMP Sp. z o.o. z Wrocławia - 607 131 zł. Termin realizacji zamówienia określono na 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

To kolejny koszt i kolejny termin związany z budową otwartego kąpieliska w Bogatyni. Przypominamy, iż w przetargu wybrano ofertę firmę z Bielawy, która podjęła się zrealizować inwestycje za cenę ryczałtową brutto niespełna 9,5 mln zł. Wymagany termin wykonania robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu określono na 30 maja 2018 r.

Największą wątpliwość budzi zapisanie w budżecie gminy na rok 2018 miliona złotych na budowę systemu ogrzewania wody, chociaż zaprojektowanie i wykonanie takiej instalacji przewidziano wśród zadań wykonawcy. Inną kwotą zwiększającą faktyczny koszt inwestycji jest 0,9 mln zł, które zapisano w planie inwestycyjnym BWiO S.A. na budowę „zasilania wodno – kanalizacyjnego”.

Ponadto 14 grudnia 2017 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w związku z samowolą budowlaną nałożył na gminę karę (opłatę legalizacyjną) wynoszącą 25 tys. zł. Jednak wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność projektu i postanowienia w sprawie ustalenia opłaty legalizacyjnej – gminie grozi zapłacenie 250 tys. zł.

Zakres robót, które powinna zrealizować firma z Bielawy, obejmuje wykonanie trzech niecek rekreacyjnych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody ok. 900m2, 200 m2 i 70 m2 wraz z atrakcjami. Do zadań firmy należy też m.in. wykonanie budynków technicznego i użytkowego oraz zagospodarowanie terenu (tarasy słoneczne ziemne z murkami oporowymi, chodniki, miejsca postojowe, plaża trawiasta o powierzchni ok. 10 tys. m2, ukształtowanie istniejącej zieleni, nasadzenia zieleni wysokiej i ogrodzenie).

W specyfikacji zamówienia mieściło się również zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznych uzdatniania wody, elektrycznej i energetycznej, sanitarnej, wodnej, automatyki, oświetlenia terenu, instalacji nagłośnienia, monitoringu, ogrzewania wody basenowej oraz innych instalacji niezbędnych do realizacji i pracy obiektu, w tym przyłączy.

Czytany 810 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com