• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
22 maja wojewoda dolnośląski podał informację o przyznaniu przez MSWiA kolejnych promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Dolnym Śląsku.
 
 
21 maja na portalu Radia Elka ukazała się informacja „Roszczenia wobec byłego wykonawcy. Gmina wygrywa ws. Delfinka” – może ona zainteresować mieszkańców gminy Bogatynia.
 
 
Pod nazwą „Narkomania nie zna granic” gmina Bogatynia chce zorganizować w dniach 5-6 czerwca międzynarodową konferencję, której celem jest ukazanie problemu narkomanii w regionie.
 
 
„Wymagany termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – do dnia 30 maja 2018 r.” – oczywiście chodzi o bogatyńskie kąpielisko.
 
 
21 maja zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w trzech placówkach oświaty prowadzonych przez gminę Bogatynia – w jednej ze szkół oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
14 maja portal Radia Kielce poinformował o trwającym procesie byłego burmistrza Bodzentyna, oskarżonego za zlecenie budowy wodociągu bez wymaganych pozwoleń.
 
 
17 maja portal zinfo.pl opublikował tekst „Karbonalia ostatnią deską ratunku? Horrendalne koszty imprezy”, oceniając, iż wpływ na rozmach tegorocznej edycji mają zbliżające się wybory.
 
 
W roku wyborów samorządowych wypada przypomnieć, że obiektywny ranking z 2014 roku pozwala określić gminę Bogatynia jako najgorzej zarządzaną gminę w Polsce.
 
środa, 02 maj 2018 17:37

Oferty na budowę przyłącza dla basenu

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

30 kwietnia gmina Bogatynia podała informację z otwarcia ofert na „budowę elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu”.

Jak czytamy, gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 350 tys. zł brutto. Do upływu terminu składania ofert (30 kwietnia) złożono 3 oferty: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - 347 475 zł, FPUH „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca - 282 900 zł, JAMP Sp. z o.o. z Wrocławia - 607 131 zł. Termin realizacji zamówienia określono na 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

To kolejny koszt i kolejny termin związany z budową otwartego kąpieliska w Bogatyni. Przypominamy, iż w przetargu wybrano ofertę firmę z Bielawy, która podjęła się zrealizować inwestycje za cenę ryczałtową brutto niespełna 9,5 mln zł. Wymagany termin wykonania robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu określono na 30 maja 2018 r.

Największą wątpliwość budzi zapisanie w budżecie gminy na rok 2018 miliona złotych na budowę systemu ogrzewania wody, chociaż zaprojektowanie i wykonanie takiej instalacji przewidziano wśród zadań wykonawcy. Inną kwotą zwiększającą faktyczny koszt inwestycji jest 0,9 mln zł, które zapisano w planie inwestycyjnym BWiO S.A. na budowę „zasilania wodno – kanalizacyjnego”.

Ponadto 14 grudnia 2017 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w związku z samowolą budowlaną nałożył na gminę karę (opłatę legalizacyjną) wynoszącą 25 tys. zł. Jednak wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność projektu i postanowienia w sprawie ustalenia opłaty legalizacyjnej – gminie grozi zapłacenie 250 tys. zł.

Zakres robót, które powinna zrealizować firma z Bielawy, obejmuje wykonanie trzech niecek rekreacyjnych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody ok. 900m2, 200 m2 i 70 m2 wraz z atrakcjami. Do zadań firmy należy też m.in. wykonanie budynków technicznego i użytkowego oraz zagospodarowanie terenu (tarasy słoneczne ziemne z murkami oporowymi, chodniki, miejsca postojowe, plaża trawiasta o powierzchni ok. 10 tys. m2, ukształtowanie istniejącej zieleni, nasadzenia zieleni wysokiej i ogrodzenie).

W specyfikacji zamówienia mieściło się również zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznych uzdatniania wody, elektrycznej i energetycznej, sanitarnej, wodnej, automatyki, oświetlenia terenu, instalacji nagłośnienia, monitoringu, ogrzewania wody basenowej oraz innych instalacji niezbędnych do realizacji i pracy obiektu, w tym przyłączy.

Czytany 610 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com