• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 
środa, 02 maj 2018 17:37

Oferty na budowę przyłącza dla basenu

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

30 kwietnia gmina Bogatynia podała informację z otwarcia ofert na „budowę elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu”.

Jak czytamy, gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 350 tys. zł brutto. Do upływu terminu składania ofert (30 kwietnia) złożono 3 oferty: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - 347 475 zł, FPUH „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca - 282 900 zł, JAMP Sp. z o.o. z Wrocławia - 607 131 zł. Termin realizacji zamówienia określono na 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

To kolejny koszt i kolejny termin związany z budową otwartego kąpieliska w Bogatyni. Przypominamy, iż w przetargu wybrano ofertę firmę z Bielawy, która podjęła się zrealizować inwestycje za cenę ryczałtową brutto niespełna 9,5 mln zł. Wymagany termin wykonania robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu określono na 30 maja 2018 r.

Największą wątpliwość budzi zapisanie w budżecie gminy na rok 2018 miliona złotych na budowę systemu ogrzewania wody, chociaż zaprojektowanie i wykonanie takiej instalacji przewidziano wśród zadań wykonawcy. Inną kwotą zwiększającą faktyczny koszt inwestycji jest 0,9 mln zł, które zapisano w planie inwestycyjnym BWiO S.A. na budowę „zasilania wodno – kanalizacyjnego”.

Ponadto 14 grudnia 2017 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w związku z samowolą budowlaną nałożył na gminę karę (opłatę legalizacyjną) wynoszącą 25 tys. zł. Jednak wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność projektu i postanowienia w sprawie ustalenia opłaty legalizacyjnej – gminie grozi zapłacenie 250 tys. zł.

Zakres robót, które powinna zrealizować firma z Bielawy, obejmuje wykonanie trzech niecek rekreacyjnych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody ok. 900m2, 200 m2 i 70 m2 wraz z atrakcjami. Do zadań firmy należy też m.in. wykonanie budynków technicznego i użytkowego oraz zagospodarowanie terenu (tarasy słoneczne ziemne z murkami oporowymi, chodniki, miejsca postojowe, plaża trawiasta o powierzchni ok. 10 tys. m2, ukształtowanie istniejącej zieleni, nasadzenia zieleni wysokiej i ogrodzenie).

W specyfikacji zamówienia mieściło się również zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznych uzdatniania wody, elektrycznej i energetycznej, sanitarnej, wodnej, automatyki, oświetlenia terenu, instalacji nagłośnienia, monitoringu, ogrzewania wody basenowej oraz innych instalacji niezbędnych do realizacji i pracy obiektu, w tym przyłączy.

Czytany 717 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com