• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Burmistrz informując, że na oświatę Bogatynia przeznacza połowę budżetu, choć w rzeczywistości przeznacza jedną czwartą, podważył wiarygodność swojego wyborczego przesłania.
 
 
Jerzy Stachyra na profilu FB swojego komitetu ostrzegł pracowników obsługi i administracji w oświacie, aby nie ufali obietnicom w sprawie podwyżek, które mieliby otrzymać.
 
 
W książeczce, która trafiła do bogatyńskich domów, burmistrz informuje, iż gmina przeznacza na oświatę 50% budżetu. To gruba pomyłka – trudno rządzić gminą nie znając wydatków.
 
 
Powyższe zdjęcie zostało wykonane 18 października na rogu ulic Styki i Zamoyskiego w Bogatyni – 100 metrów od siedziby Straży Miejskiej i blisko domu, gdzie mieszka burmistrz.
 
 
Już się martwiliśmy, że przed wyborami urząd nie zdąży wydać kolorowej książeczki z bajeczkami – ale jest. Trafiła wreszcie do skrzynek pocztowych, żeby nie powiedzieć pod strzechy.
 
 
Władze samorządowe mają mnóstwo sposobów, które pozwalają wpływać na opinię publiczną. Z tego powodu mieszkańcy nie zawsze wiedzą, w jakim stanie jest faktycznie gmina.
 
 
Oceniając dwunastoletnią epokę rządów obecnego burmistrza nie zaszkodzi mieć na uwadze, że poprzednie władze Bogatyni miały na koncie całkiem sporo osiągnięć.
 
 
Nieco obraźliwie i lekceważąco wobec innych kandydatów zabrzmiały słowa obecnego burmistrza, który na antenie ArtRadia określił kampanię wyborczą jako „ściemę”.
 
środa, 02 maj 2018 17:37

Oferty na budowę przyłącza dla basenu

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

30 kwietnia gmina Bogatynia podała informację z otwarcia ofert na „budowę elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu”.

Jak czytamy, gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 350 tys. zł brutto. Do upływu terminu składania ofert (30 kwietnia) złożono 3 oferty: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - 347 475 zł, FPUH „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca - 282 900 zł, JAMP Sp. z o.o. z Wrocławia - 607 131 zł. Termin realizacji zamówienia określono na 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

To kolejny koszt i kolejny termin związany z budową otwartego kąpieliska w Bogatyni. Przypominamy, iż w przetargu wybrano ofertę firmę z Bielawy, która podjęła się zrealizować inwestycje za cenę ryczałtową brutto niespełna 9,5 mln zł. Wymagany termin wykonania robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu określono na 30 maja 2018 r.

Największą wątpliwość budzi zapisanie w budżecie gminy na rok 2018 miliona złotych na budowę systemu ogrzewania wody, chociaż zaprojektowanie i wykonanie takiej instalacji przewidziano wśród zadań wykonawcy. Inną kwotą zwiększającą faktyczny koszt inwestycji jest 0,9 mln zł, które zapisano w planie inwestycyjnym BWiO S.A. na budowę „zasilania wodno – kanalizacyjnego”.

Ponadto 14 grudnia 2017 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w związku z samowolą budowlaną nałożył na gminę karę (opłatę legalizacyjną) wynoszącą 25 tys. zł. Jednak wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność projektu i postanowienia w sprawie ustalenia opłaty legalizacyjnej – gminie grozi zapłacenie 250 tys. zł.

Zakres robót, które powinna zrealizować firma z Bielawy, obejmuje wykonanie trzech niecek rekreacyjnych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody ok. 900m2, 200 m2 i 70 m2 wraz z atrakcjami. Do zadań firmy należy też m.in. wykonanie budynków technicznego i użytkowego oraz zagospodarowanie terenu (tarasy słoneczne ziemne z murkami oporowymi, chodniki, miejsca postojowe, plaża trawiasta o powierzchni ok. 10 tys. m2, ukształtowanie istniejącej zieleni, nasadzenia zieleni wysokiej i ogrodzenie).

W specyfikacji zamówienia mieściło się również zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznych uzdatniania wody, elektrycznej i energetycznej, sanitarnej, wodnej, automatyki, oświetlenia terenu, instalacji nagłośnienia, monitoringu, ogrzewania wody basenowej oraz innych instalacji niezbędnych do realizacji i pracy obiektu, w tym przyłączy.

Czytany 753 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com