• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na portalu bogatynia.info.pl pojawiła się wypowiedź Wojciecha Błasiaka, jednego z kandydatów na burmistrza Bogatyni. Jak mówi Błasiak „już nie może, ale musi być inaczej”.
 
 
Pod tym krótkim tekstem można pobrać załącznik z danymi statystycznymi gminy Bogatynia za rok 2016. Przyda się nie tylko dla kandydatom na burmistrza, ale i mieszkańcom.
 
 
Pod tekstem „Według burmistrza kampania to ściema” zabrała głos jedna z mieszkanek Bogatyni. Poniżej cytujemy ten komentarz w całości, bo to świetny komentarz naszej rzeczywistości.
 
 
Burmistrz informując, że na oświatę Bogatynia przeznacza połowę budżetu, choć w rzeczywistości przeznacza jedną czwartą, podważył wiarygodność swojego wyborczego przesłania.
 
 
Jerzy Stachyra na profilu FB swojego komitetu ostrzegł pracowników obsługi i administracji w oświacie, aby nie ufali obietnicom w sprawie podwyżek, które mieliby otrzymać.
 
 
W książeczce, która trafiła do bogatyńskich domów, burmistrz informuje, iż gmina przeznacza na oświatę 50% budżetu. To gruba pomyłka – trudno rządzić gminą nie znając wydatków.
 
 
Powyższe zdjęcie zostało wykonane 18 października na rogu ulic Styki i Zamoyskiego w Bogatyni – 100 metrów od siedziby Straży Miejskiej i blisko domu, gdzie mieszka burmistrz.
 
 
Już się martwiliśmy, że przed wyborami urząd nie zdąży wydać kolorowej książeczki z bajeczkami – ale jest. Trafiła wreszcie do skrzynek pocztowych, żeby nie powiedzieć pod strzechy.
 
niedziela, 22 kwiecień 2018 17:43

Zapomniana świetlica przy ulicy Skłodowskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.

Przypominamy, że zadanie pod nazwą „modernizacja obiektu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową” z kwotą 150 tys. zł wprowadzono do budżetu 27 marca 2015 r. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 podano, iż „zgodnie z zawartą umową 366/2015 z dnia 19 maja 2015 zadanie zrealizowano”. Wydano 148 600 zł.

Co właściwie zrealizowano, skoro w planie inwestycyjnym na rok 2017 znalazło się zadanie pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ulicy M. Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową”? Przewidziano na ten cel 100 tys. zł – tę kwotę wkrótce radni zwiększyli o 52 tys. zł.

Świetlica ma się znajdować w małej przybudówce przy jednym z bloków mieszkalnych. Jest to obiekt istniejący tam już od wielu lat, z paroma oknami, nieotynkowany. Jak dotąd jednak nie znamy odpowiedzi, co wykonano w tym budyneczku w 2015 roku i czy coś wykonano w roku 2017.

Wiadomo za to, że tematem zajęła się Regionalna Izba Obrachunkowa. W protokole pokontrolnym z 25 sierpnia 2017 r. RIO stwierdziła, iż wartość tego zamówienia „oszacowano na podstawie obmiaru robót, zamiast na podstawie kosztorysu inwestorskiego”. Stanowiło to niedopełnienie obowiązku wynikającego z regulaminu wewnętrznego UMiG Bogatynia w sprawie udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego 16 kwietnia 2014 r. (nawiasem mówiąc podobny problem dotyczy wykonania pomieszczeń w budynku byłego dworca PKS).

Ponadto w protokole RIO czytamy, że koszty robót w świetlicy przy ulicy Skłodowskiej „pomimo zakończenia robót oraz potwierdzenia pełnego ich wykonania w protokole końcowym odbioru robót z 18 czerwca 2015 r., nie zostały do dnia kontroli rozliczone i przeksięgowane na konto 011 „Środki trwałe”, przez co nie została zwiększona wartość początkowa zmodernizowanego środka trwałego”. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 lipca 2010 r.

Pewne jest zatem, że doszło do nieprawidłowości. Czy temat podejmie Komisja Rewizyjna bogatyńskiej rady, kierowana przez p. Ryszarda Morawskiego? (jego zastępcą jest p. Michał Kubica, pozostali członkowie to p. Filip Barbachowski, p. Henryk Komarnicki, p. Tomasz Korniak, p. Marek Marczak i p. Artur Siwak).

Czytany 613 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Panie redaktorze Komisja Rewizyjna w tym składzie Ryszarda Morawskiego, Michał Kubica, Filip Barbachowski, Henryk Komarnicki, Tomasz Korniak, Marek Marczak i Artur Siwak, nie podejmie żadnej inicjatywy żeby wyjaśnić gdzie się podziały pieniądze i co zostało wykonane dlatego, że są to ludzie pana Burmistrza, którzy maja zobowiązania wobec. Nie będę na forum wymieniał powiązań, bo większość jest zorientowanych jakie koligacje są pomiędzy tymi panami. Właśnie takich ludzi bez kręgosłupa wybraliśmy do rady.

  • Tym nie powinna zajmować się RIO tylko CBA. Przecież to widać, że kasa wzięta ( w kieszeń ), a prace wykonano w 20% Za taką kasę jaka została na cel przeznaczona można by było dom parterowy wybudować. SKANDAL !!!!!!!!

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com