• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 
niedziela, 22 kwiecień 2018 17:43

Zapomniana świetlica przy ulicy Skłodowskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.

Przypominamy, że zadanie pod nazwą „modernizacja obiektu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową” z kwotą 150 tys. zł wprowadzono do budżetu 27 marca 2015 r. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 podano, iż „zgodnie z zawartą umową 366/2015 z dnia 19 maja 2015 zadanie zrealizowano”. Wydano 148 600 zł.

Co właściwie zrealizowano, skoro w planie inwestycyjnym na rok 2017 znalazło się zadanie pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ulicy M. Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową”? Przewidziano na ten cel 100 tys. zł – tę kwotę wkrótce radni zwiększyli o 52 tys. zł.

Świetlica ma się znajdować w małej przybudówce przy jednym z bloków mieszkalnych. Jest to obiekt istniejący tam już od wielu lat, z paroma oknami, nieotynkowany. Jak dotąd jednak nie znamy odpowiedzi, co wykonano w tym budyneczku w 2015 roku i czy coś wykonano w roku 2017.

Wiadomo za to, że tematem zajęła się Regionalna Izba Obrachunkowa. W protokole pokontrolnym z 25 sierpnia 2017 r. RIO stwierdziła, iż wartość tego zamówienia „oszacowano na podstawie obmiaru robót, zamiast na podstawie kosztorysu inwestorskiego”. Stanowiło to niedopełnienie obowiązku wynikającego z regulaminu wewnętrznego UMiG Bogatynia w sprawie udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego 16 kwietnia 2014 r. (nawiasem mówiąc podobny problem dotyczy wykonania pomieszczeń w budynku byłego dworca PKS).

Ponadto w protokole RIO czytamy, że koszty robót w świetlicy przy ulicy Skłodowskiej „pomimo zakończenia robót oraz potwierdzenia pełnego ich wykonania w protokole końcowym odbioru robót z 18 czerwca 2015 r., nie zostały do dnia kontroli rozliczone i przeksięgowane na konto 011 „Środki trwałe”, przez co nie została zwiększona wartość początkowa zmodernizowanego środka trwałego”. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 lipca 2010 r.

Pewne jest zatem, że doszło do nieprawidłowości. Czy temat podejmie Komisja Rewizyjna bogatyńskiej rady, kierowana przez p. Ryszarda Morawskiego? (jego zastępcą jest p. Michał Kubica, pozostali członkowie to p. Filip Barbachowski, p. Henryk Komarnicki, p. Tomasz Korniak, p. Marek Marczak i p. Artur Siwak).

Czytany 702 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Panie redaktorze Komisja Rewizyjna w tym składzie Ryszarda Morawskiego, Michał Kubica, Filip Barbachowski, Henryk Komarnicki, Tomasz Korniak, Marek Marczak i Artur Siwak, nie podejmie żadnej inicjatywy żeby wyjaśnić gdzie się podziały pieniądze i co zostało wykonane dlatego, że są to ludzie pana Burmistrza, którzy maja zobowiązania wobec. Nie będę na forum wymieniał powiązań, bo większość jest zorientowanych jakie koligacje są pomiędzy tymi panami. Właśnie takich ludzi bez kręgosłupa wybraliśmy do rady.

  • Tym nie powinna zajmować się RIO tylko CBA. Przecież to widać, że kasa wzięta ( w kieszeń ), a prace wykonano w 20% Za taką kasę jaka została na cel przeznaczona można by było dom parterowy wybudować. SKANDAL !!!!!!!!

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com