• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
22 maja wojewoda dolnośląski podał informację o przyznaniu przez MSWiA kolejnych promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Dolnym Śląsku.
 
 
21 maja na portalu Radia Elka ukazała się informacja „Roszczenia wobec byłego wykonawcy. Gmina wygrywa ws. Delfinka” – może ona zainteresować mieszkańców gminy Bogatynia.
 
 
Pod nazwą „Narkomania nie zna granic” gmina Bogatynia chce zorganizować w dniach 5-6 czerwca międzynarodową konferencję, której celem jest ukazanie problemu narkomanii w regionie.
 
 
„Wymagany termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – do dnia 30 maja 2018 r.” – oczywiście chodzi o bogatyńskie kąpielisko.
 
 
21 maja zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w trzech placówkach oświaty prowadzonych przez gminę Bogatynia – w jednej ze szkół oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
14 maja portal Radia Kielce poinformował o trwającym procesie byłego burmistrza Bodzentyna, oskarżonego za zlecenie budowy wodociągu bez wymaganych pozwoleń.
 
 
17 maja portal zinfo.pl opublikował tekst „Karbonalia ostatnią deską ratunku? Horrendalne koszty imprezy”, oceniając, iż wpływ na rozmach tegorocznej edycji mają zbliżające się wybory.
 
 
W roku wyborów samorządowych wypada przypomnieć, że obiektywny ranking z 2014 roku pozwala określić gminę Bogatynia jako najgorzej zarządzaną gminę w Polsce.
 
niedziela, 22 kwiecień 2018 17:43

Zapomniana świetlica przy ulicy Skłodowskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.

Przypominamy, że zadanie pod nazwą „modernizacja obiektu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową” z kwotą 150 tys. zł wprowadzono do budżetu 27 marca 2015 r. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 podano, iż „zgodnie z zawartą umową 366/2015 z dnia 19 maja 2015 zadanie zrealizowano”. Wydano 148 600 zł.

Co właściwie zrealizowano, skoro w planie inwestycyjnym na rok 2017 znalazło się zadanie pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ulicy M. Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową”? Przewidziano na ten cel 100 tys. zł – tę kwotę wkrótce radni zwiększyli o 52 tys. zł.

Świetlica ma się znajdować w małej przybudówce przy jednym z bloków mieszkalnych. Jest to obiekt istniejący tam już od wielu lat, z paroma oknami, nieotynkowany. Jak dotąd jednak nie znamy odpowiedzi, co wykonano w tym budyneczku w 2015 roku i czy coś wykonano w roku 2017.

Wiadomo za to, że tematem zajęła się Regionalna Izba Obrachunkowa. W protokole pokontrolnym z 25 sierpnia 2017 r. RIO stwierdziła, iż wartość tego zamówienia „oszacowano na podstawie obmiaru robót, zamiast na podstawie kosztorysu inwestorskiego”. Stanowiło to niedopełnienie obowiązku wynikającego z regulaminu wewnętrznego UMiG Bogatynia w sprawie udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego 16 kwietnia 2014 r. (nawiasem mówiąc podobny problem dotyczy wykonania pomieszczeń w budynku byłego dworca PKS).

Ponadto w protokole RIO czytamy, że koszty robót w świetlicy przy ulicy Skłodowskiej „pomimo zakończenia robót oraz potwierdzenia pełnego ich wykonania w protokole końcowym odbioru robót z 18 czerwca 2015 r., nie zostały do dnia kontroli rozliczone i przeksięgowane na konto 011 „Środki trwałe”, przez co nie została zwiększona wartość początkowa zmodernizowanego środka trwałego”. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 lipca 2010 r.

Pewne jest zatem, że doszło do nieprawidłowości. Czy temat podejmie Komisja Rewizyjna bogatyńskiej rady, kierowana przez p. Ryszarda Morawskiego? (jego zastępcą jest p. Michał Kubica, pozostali członkowie to p. Filip Barbachowski, p. Henryk Komarnicki, p. Tomasz Korniak, p. Marek Marczak i p. Artur Siwak).

Czytany 485 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Panie redaktorze Komisja Rewizyjna w tym składzie Ryszarda Morawskiego, Michał Kubica, Filip Barbachowski, Henryk Komarnicki, Tomasz Korniak, Marek Marczak i Artur Siwak, nie podejmie żadnej inicjatywy żeby wyjaśnić gdzie się podziały pieniądze i co zostało wykonane dlatego, że są to ludzie pana Burmistrza, którzy maja zobowiązania wobec. Nie będę na forum wymieniał powiązań, bo większość jest zorientowanych jakie koligacje są pomiędzy tymi panami. Właśnie takich ludzi bez kręgosłupa wybraliśmy do rady.

  • Tym nie powinna zajmować się RIO tylko CBA. Przecież to widać, że kasa wzięta ( w kieszeń ), a prace wykonano w 20% Za taką kasę jaka została na cel przeznaczona można by było dom parterowy wybudować. SKANDAL !!!!!!!!

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com