• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 
wtorek, 03 kwiecień 2018 19:47

Kontrowersje wokół basenu

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

„Mnożą się kontrowersje wokół budowy otwartego kąpieliska w Bogatyni. Miasto zapewnia, że budowa odbywa się legalnie i będzie kontynuowana.” – pisze „Gazeta Wojewódzka”.

Autorka artykułu poświęconego bogatyńskiej inwestycji, p. Karolina Niemczyk („GW”, 3 kwietnia 2018 r.), przypomniała, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na gminę opłatę legalizacyjną w wysokości 25 tys. zł. Jednak Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że w tym przypadku opłata winna wynieść 250 tys. zł i unieważnił decyzję PINB.

Według pisemnej odpowiedzi rzecznika UMiG, p. Marcina Peremickiego, budowa basenu to zadanie ambitne, niezwykle potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców. W jego ocenie napotyka ono złe intencje osób, które próbują torpedować inwestycję. Tymi osobami mają być b. zastępca burmistrza w latach 1998 – 2005, p. Zbigniew Szatkowski oraz b. sekretarz gminy, p. Daniel Fryc. Co do ewentualnych kar rzecznik oznajmił, iż „z pewnością będziemy dochodzili swoich praw i racji zgodnie z obowiązującym prawem”. Decyzja DWINB unieważniająca decyzję PINB w Zgorzelcu „nie wstrzymuje realizacji zadania”, a obecnie trwa instalacja niecek basenowych.

Głos zabrali także p. Szatkowski i p. Fryc. Były wiceburmistrz stwierdził, że występował do UMiG o udzielenie informacji publicznej na temat budowy, lecz urząd odpowiadał, iż „taka inwestycja w ogóle nie jest prowadzona” albo innym razem, że zmieniono jej nazwę. Z kolei p. Fryc przypomniał, że w grę wchodzą publiczne pieniądze, a samowola budowlana może kosztować podatnika 250 tys. zł. Jego zdaniem jest to skandal, a burmistrz Grzmielewicz działa na szkodę gminy: „Takie coś nie powinno mieć miejsca w administracji publicznej”.

Ze swojej strony musimy nadmienić, że nie wiemy, czy inspektor powiatowy wydał nową decyzję legalizacyjną. Na decyzję inspektora wojewódzkiego można złożyć skargę do sądu administracyjnego i być może tak postąpiła gmina. Nie zmienia to istoty rzeczy – budowę basenu rozpoczęto nielegalnie i wszystko wskazuje na to, że za zbędny pośpiech podatnik zapłaci znaczną kwotę.

Na marginesie zaś zauważmy, iż według portalu elka.pl w ubiegłym roku firma budująca kąpielisko nie zrealizowała umowy na budowę „Delfinka” (krytej pływalni) przy Gimnazjum nr 1 w Górze. Gmina Góra odstąpiła od umowy i naliczyła kary umowne, gdyż firma nie wykonywała robót we wskazanym zakresie i terminie. Problemy z realizacją inwestycji pojawiły się latem – zadanie miało być zakończone w listopadzie 2017 roku. Gmina Góra wyłoniła nowego wykonawcę, który dokończy inwestycję.

Czytany 502 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com