• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Doceniając znaczenie rolnictwa w gospodarce gminy Bogatynia, zwracamy się do burmistrza z pytaniem, dlaczego bogatyńskie dożynki będą trwać tylko dwa dni?
 
 
Ogromny deficyt, a do tego 52,5 mln zł zobowiązań plus ponad 15 mln zobowiązań SPZOZ – oto stan finansów gminy Bogatynia na dzień 30 czerwca 2018 r.
 
 
19 września na portalu bogatynia.info.pl opublikowano kolejne trzy listy kandydatów do Rady Miejskiej w Bogatyni – są też listy kandydatów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa.
 
 
System wynagradzania w bogatyńskim samorządzie pod rządami burmistrza Grzmielewicza trudno uznać za racjonalny, co obrazują chociażby zarobki w byłym zarządzie GPO.
 
 
Podajemy nazwiska kandydatów do Rady Miejskiej w Bogatyni z trzech komitetów wyborczych – więcej szczegółów można zobaczyć na portalu bogatynia.info.pl.
 
 
Profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” podał informację, że w niektórych rejonach Bogatyni, jak też w Porajowie są kupowane głosy w pakiecie radny gminy, radny powiatowy i burmistrz.
 
 
Dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ukazują, że gmina Bogatynia na tle gmin powiatu zgorzeleckiego wypada fatalnie – ma najdroższą administrację i najmniej inwestuje.
 
 
Z zaskoczeniem przyjęliśmy wynik plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” – Samorządowiec 25-lecia, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz znalazł się poza podium.
 
czwartek, 29 marzec 2018 18:33

Wzrost dochodów według burmistrza

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Ze zdziwieniem przyjęliśmy podaną w najnowszym urzędowym biuletynie informację burmistrza o dwukrotnym wzroście dochodów gminy Bogatynia od 2003 roku.

W relacji z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 marca, zacytowano następującą wypowiedź burmistrza: „Przeglądając budżet z lat poprzednich, np. z 2003 roku okazuje się, że budżet po stronie dochodów porównując go z dzisiejszym udało się powiększyć dwa razy”. Fakty są jednak nieco inne.

W Biuletynie Informacji Publicznej nie ma niestety informacji o wykonaniu budżetu w roku 2003, dlatego wzięliśmy pod uwagę plan dochodów. Ponieważ kilkanaście lat temu realizacja dochodów nie odbiegała znacząco od planu (na przykład w roku 2006 osiągnięto ponad 97,5% zaplanowanych dochodów) możemy ją porównać z wykonaniem dochodów w roku 2016.

Plan dochodów na rok 2003 zakładał, że dochody gminy wyniosą nieco ponad 91,3 mln zł. W roku 2016 gmina osiągnęła dochody w wysokości 152,7 mln zł, tak więc nawet nominalnie nie wzrosły one dwukrotnie, lecz o około 67%. Ale sprawa nie jest taka prosta, gdyż należy uwzględnić inflację w latach 2004 – 2016. W istocie (darujemy Państwu nasze wyliczenia) realny wzrost dochodów można zapewne oszacować na 20 – 25%. To jednak wciąż nie wszystko.

Porównajmy najważniejsze źródła dochodów – odpowiednio według planu na rok 2003 i według wykonania w roku 2016. Wpływy z podatków i opłat 60,4 mln zł – 81 mln zł, dochody z majątku gminy 3,5 mln zł – 3,8 mln zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8,7 mln zł – 28,5 mln zł, subwencja ogólna 14,5 mln zł – 17,1 mln zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2,4 mln zł – 7,2 mln zł.

Nietrudno dostrzec, że wzrost dochodów był w zasadzie niezależny od działań gminy (chętnie byśmy usłyszeli, jakich). Dodajmy, że w roku 2016 dochody Bogatyni wzrosły o niemal 8,2 mln zł dotacji na realizację programu 500 plus. Gdyby jednak przyjąć za dobrą monetę informację, że budżet wzrósł dwukrotnie, należałoby postawić pytanie, dlaczego gmina wciąż się zadłuża.

W tym roku gmina zamierza pozyskać 14 mln zł z emisji obligacji, chociaż na wspomnianej sesji przekonywano, że zadłużenie będzie maleć. Gmina ucieka się do obligacji, ponieważ istnieją wskaźniki ograniczające sięganie po kredyty. Jak mówił burmistrz, „obligacje pozwalają gminie na wiele różnych działań, które często mogłyby być blokowane na zasadzie wskaźników”. Tyle że te działania nie posłużą naprawie finansów, lecz umożliwią dalszą rozrzutność.

Czytany 666 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com