• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 
czwartek, 29 marzec 2018 18:33

Wzrost dochodów według burmistrza

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Ze zdziwieniem przyjęliśmy podaną w najnowszym urzędowym biuletynie informację burmistrza o dwukrotnym wzroście dochodów gminy Bogatynia od 2003 roku.

W relacji z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 marca, zacytowano następującą wypowiedź burmistrza: „Przeglądając budżet z lat poprzednich, np. z 2003 roku okazuje się, że budżet po stronie dochodów porównując go z dzisiejszym udało się powiększyć dwa razy”. Fakty są jednak nieco inne.

W Biuletynie Informacji Publicznej nie ma niestety informacji o wykonaniu budżetu w roku 2003, dlatego wzięliśmy pod uwagę plan dochodów. Ponieważ kilkanaście lat temu realizacja dochodów nie odbiegała znacząco od planu (na przykład w roku 2006 osiągnięto ponad 97,5% zaplanowanych dochodów) możemy ją porównać z wykonaniem dochodów w roku 2016.

Plan dochodów na rok 2003 zakładał, że dochody gminy wyniosą nieco ponad 91,3 mln zł. W roku 2016 gmina osiągnęła dochody w wysokości 152,7 mln zł, tak więc nawet nominalnie nie wzrosły one dwukrotnie, lecz o około 67%. Ale sprawa nie jest taka prosta, gdyż należy uwzględnić inflację w latach 2004 – 2016. W istocie (darujemy Państwu nasze wyliczenia) realny wzrost dochodów można zapewne oszacować na 20 – 25%. To jednak wciąż nie wszystko.

Porównajmy najważniejsze źródła dochodów – odpowiednio według planu na rok 2003 i według wykonania w roku 2016. Wpływy z podatków i opłat 60,4 mln zł – 81 mln zł, dochody z majątku gminy 3,5 mln zł – 3,8 mln zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8,7 mln zł – 28,5 mln zł, subwencja ogólna 14,5 mln zł – 17,1 mln zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2,4 mln zł – 7,2 mln zł.

Nietrudno dostrzec, że wzrost dochodów był w zasadzie niezależny od działań gminy (chętnie byśmy usłyszeli, jakich). Dodajmy, że w roku 2016 dochody Bogatyni wzrosły o niemal 8,2 mln zł dotacji na realizację programu 500 plus. Gdyby jednak przyjąć za dobrą monetę informację, że budżet wzrósł dwukrotnie, należałoby postawić pytanie, dlaczego gmina wciąż się zadłuża.

W tym roku gmina zamierza pozyskać 14 mln zł z emisji obligacji, chociaż na wspomnianej sesji przekonywano, że zadłużenie będzie maleć. Gmina ucieka się do obligacji, ponieważ istnieją wskaźniki ograniczające sięganie po kredyty. Jak mówił burmistrz, „obligacje pozwalają gminie na wiele różnych działań, które często mogłyby być blokowane na zasadzie wskaźników”. Tyle że te działania nie posłużą naprawie finansów, lecz umożliwią dalszą rozrzutność.

Czytany 520 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com