• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 
czwartek, 29 marzec 2018 14:48

Lekceważenie prawa w gminie Bogatynia

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Rzekomo „najlepiej zarządzana gmina w Polsce” jest gminą, w której pod rządami burmistrza Grzmielewicza systematycznie naruszano przepisy różnych ustaw.

Sprawą najbardziej znaną są nieprawidłowości dotyczące inwestycji. Przede wszystkim należy wymienić nieprawidłowości podczas przebudowy ulic w Porajowie w 2015 roku. Dodatkowe koszty idące w miliony złotych przyniosły takie inwestycje, jak odbudowa mostów oraz osiedle przy ulicy Skłodowskiej, realizowane bez właściwego nadzoru i niezgodnie z dokumentacją. Budowa kąpieliska bez pozwolenia grozi gminie zapłatą 250 tys. zł.

Gmina cierpi również przez naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegające na braku audytora wewnętrznego, jak też na niespłacaniu zobowiązań wymagalnych przez MZGK i SPZOZ. Ponadto naruszono prawo ochrony środowiska, nieterminowo przekazując nadwyżki dochodów gminy, pochodzących z opłat i kar środowiskowych w latach 2014 i 2015, za co gmina zapłaciła odsetki w wysokości prawie 0,5 mln zł.

Kara grozi gminie także „za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”. Chodzi o to, że odbierane przez GPO w latach 2013 – 2014 odpady zmieszane nie zostały w całości przekazane do RIPOK.

Kontrole przeprowadzone w związku z działalnością Revity Bio wykazały, iż odstępując od wydania spółce decyzji środowiskowej naruszono ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Nie zasięgnięto bowiem obligatoryjnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a decyzję należało wydać, gdyż planowana instalacja zaliczała się do instalacji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W kadencji 2010 – 2014 naruszano ewidentnie obowiązek udzielania informacji publicznej, co polegało na nieudzielaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Jedyne właściwe, co w gminie dobrze działa, to propaganda – w najnowszym numerze urzędowego biuletynu nie zauważono zatrzymania byłego wiceburmistrza Bogatyni w związku ze śledztwem prowadzonym przez CBA pod nadzorem prokuratury.

Wszystkie opisywane przykłady niosą ze sobą negatywne konsekwencje dla gminy Bogatynia, nie tylko finansowe. Jeżeli tak wygląda gmina „najlepiej zarządzana”, to jak się przedstawia sytuacja w gminach źle zarządzanych?

Czytany 551 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com