• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 
czwartek, 29 marzec 2018 14:48

Lekceważenie prawa w gminie Bogatynia

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Rzekomo „najlepiej zarządzana gmina w Polsce” jest gminą, w której pod rządami burmistrza Grzmielewicza systematycznie naruszano przepisy różnych ustaw.

Sprawą najbardziej znaną są nieprawidłowości dotyczące inwestycji. Przede wszystkim należy wymienić nieprawidłowości podczas przebudowy ulic w Porajowie w 2015 roku. Dodatkowe koszty idące w miliony złotych przyniosły takie inwestycje, jak odbudowa mostów oraz osiedle przy ulicy Skłodowskiej, realizowane bez właściwego nadzoru i niezgodnie z dokumentacją. Budowa kąpieliska bez pozwolenia grozi gminie zapłatą 250 tys. zł.

Gmina cierpi również przez naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegające na braku audytora wewnętrznego, jak też na niespłacaniu zobowiązań wymagalnych przez MZGK i SPZOZ. Ponadto naruszono prawo ochrony środowiska, nieterminowo przekazując nadwyżki dochodów gminy, pochodzących z opłat i kar środowiskowych w latach 2014 i 2015, za co gmina zapłaciła odsetki w wysokości prawie 0,5 mln zł.

Kara grozi gminie także „za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”. Chodzi o to, że odbierane przez GPO w latach 2013 – 2014 odpady zmieszane nie zostały w całości przekazane do RIPOK.

Kontrole przeprowadzone w związku z działalnością Revity Bio wykazały, iż odstępując od wydania spółce decyzji środowiskowej naruszono ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Nie zasięgnięto bowiem obligatoryjnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a decyzję należało wydać, gdyż planowana instalacja zaliczała się do instalacji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W kadencji 2010 – 2014 naruszano ewidentnie obowiązek udzielania informacji publicznej, co polegało na nieudzielaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Jedyne właściwe, co w gminie dobrze działa, to propaganda – w najnowszym numerze urzędowego biuletynu nie zauważono zatrzymania byłego wiceburmistrza Bogatyni w związku ze śledztwem prowadzonym przez CBA pod nadzorem prokuratury.

Wszystkie opisywane przykłady niosą ze sobą negatywne konsekwencje dla gminy Bogatynia, nie tylko finansowe. Jeżeli tak wygląda gmina „najlepiej zarządzana”, to jak się przedstawia sytuacja w gminach źle zarządzanych?

Czytany 817 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com