• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na prośbę autora, poniżej publikujemy zaproszenie na spotkanie autorskie.
 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, aby najbliższe dni upłynęły Wam w spokoju oraz w prawdziwie wiosennym nastroju.
 
 
Ogłoszone zostały wyniki konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zadań w zakresie rozwoju sportu.
 
 
Portal bogatynia.info.pl podał, że na początku kwietnia CBŚP zatrzymało i doprowadziło do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu cztery osoby ze spółki GPO.
 
 
Wiceburmistrz Wojciech Sawicki udzielił odpowiedzi radnemu Piotrowi Kaweckiemu na pytanie o stan prawny inwestycji „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
 
 
15 kwietnia po południu Rada Miejska w Bogatyni wznowiła obrady, przerwane 10 kwietnia – była to sesja nadzwyczajna, dotycząca opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 
 
Na portalu pl.plsn.eu. współfinansowanym przez UE w ramach programu INTERREG Polska – Saksonia, ukazała się informacja o wydarzeniu, które odbędzie się 1 maja na Trójstyku.
 
 
15 kwietnia bogatyńscy radni będą kontynuować dyskusję na temat podwyżki opłat za odbiór odpadów – uznaliśmy, że warto w tym kontekście zwrócić uwagę na gminę Nysa.
 
środa, 20 luty 2013 16:26

Pytania i wątpliwości na sesji Rady

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Rada Gminy i Miasta Bogatynia na sesji 20 lutego podjęła wszystkie uchwały zapisane w porządku obrad. Jednak odpowiedzi na pewne pytania nie do końca były satysfakcjonujące.

 

Nie było żadnych pytań i wątpliwości w kwestiach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bratków oraz pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia. Z wypowiedzi burmistrza wynika, iż – jeśli pozwolą warunki pogodowe – w marcu rozpocznie się pierwszy etap inwestycji, w której będą uprawiane pomidory i pieczarki. Padły też słowa o tym, że przy takiej inwestycji „prosi się o sprowadzenie inwestorów zainteresowanych przetwórstwem”, jednak burmistrz nie wspomniał o żadnych konkretnych zamierzeniach.

Do pytań sprowokowała sprawa upoważnienia burmistrza do udzielenia poręczenia 6,275 mln zł pożyczki dla GPO. Pożyczka jest przeznaczona na zadanie pod nazwą „Prace projektowe i roboty budowlane – Hala sortowni odpadów komunalnych i kompostowania”. W związku z tym postawiono pytanie o przyszłość GPO w świetle zmian, wynikających z podziału województwa dolnośląskiego na regiony obsługiwane przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Uchwała Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 27 czerwca wśród takich instalacji (RIPOK) wymienia Bogatynię jako miejscowość z instalacją służącą przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych – kompostownią. Wśród instalacji zastępczych (traktowanych jako tymczasowe lub rezerwowe) wymienione zostało bogatyńskie składowisko odpadów, co potwierdziły uchwały sejmiku z 8 XI i 20 XII 2012. To musi skłaniać do pytania w sprawie docelowej wielkości składowiska i przyszłości GPO.

Odpowiedzi udzielał Sławomir Zawada, dyrektor ds. ekonomiczno – komunalnych spółki. Według niego składowisko powinno być rozbudowane tak, aby mogło spełniać wymogi RIPOK, które zakładają, iż tego typu instalacje powinny obsługiwać co najmniej 120 tys. mieszkańców. To miałoby pozwolić na podjęcie walki o zdobycie klientów. Do bardziej szczegółowych pytań zniechęcił radnych burmistrz, sugerując, że sprawy przyszłości GPO powinny pozostać tajemnicą, gdyż wszelkie informacje służyć będą potencjalnym konkurentom na rynku odpadów.

Na sesji pytano także o wiarygodność przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bogatynia, gdzie bardzo optymistycznie oszacowano przyszłe dochody. Na przykład w roku 2014 przewidziano je na poziomie 163 mln zł wobec 141 mln zł uzyskanych w roku 2012. Pani skarbnik, Bogumiła Wysocka, uzasadniała ten optymizm nadziejami, które są związane między innymi z farmami wiatrowymi czy inwestycją w sąsiedztwie elektrowni.

Czytany 1252 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com