• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 
środa, 20 luty 2013 16:26

Pytania i wątpliwości na sesji Rady

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Rada Gminy i Miasta Bogatynia na sesji 20 lutego podjęła wszystkie uchwały zapisane w porządku obrad. Jednak odpowiedzi na pewne pytania nie do końca były satysfakcjonujące.

 

Nie było żadnych pytań i wątpliwości w kwestiach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bratków oraz pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia. Z wypowiedzi burmistrza wynika, iż – jeśli pozwolą warunki pogodowe – w marcu rozpocznie się pierwszy etap inwestycji, w której będą uprawiane pomidory i pieczarki. Padły też słowa o tym, że przy takiej inwestycji „prosi się o sprowadzenie inwestorów zainteresowanych przetwórstwem”, jednak burmistrz nie wspomniał o żadnych konkretnych zamierzeniach.

Do pytań sprowokowała sprawa upoważnienia burmistrza do udzielenia poręczenia 6,275 mln zł pożyczki dla GPO. Pożyczka jest przeznaczona na zadanie pod nazwą „Prace projektowe i roboty budowlane – Hala sortowni odpadów komunalnych i kompostowania”. W związku z tym postawiono pytanie o przyszłość GPO w świetle zmian, wynikających z podziału województwa dolnośląskiego na regiony obsługiwane przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Uchwała Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 27 czerwca wśród takich instalacji (RIPOK) wymienia Bogatynię jako miejscowość z instalacją służącą przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych – kompostownią. Wśród instalacji zastępczych (traktowanych jako tymczasowe lub rezerwowe) wymienione zostało bogatyńskie składowisko odpadów, co potwierdziły uchwały sejmiku z 8 XI i 20 XII 2012. To musi skłaniać do pytania w sprawie docelowej wielkości składowiska i przyszłości GPO.

Odpowiedzi udzielał Sławomir Zawada, dyrektor ds. ekonomiczno – komunalnych spółki. Według niego składowisko powinno być rozbudowane tak, aby mogło spełniać wymogi RIPOK, które zakładają, iż tego typu instalacje powinny obsługiwać co najmniej 120 tys. mieszkańców. To miałoby pozwolić na podjęcie walki o zdobycie klientów. Do bardziej szczegółowych pytań zniechęcił radnych burmistrz, sugerując, że sprawy przyszłości GPO powinny pozostać tajemnicą, gdyż wszelkie informacje służyć będą potencjalnym konkurentom na rynku odpadów.

Na sesji pytano także o wiarygodność przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bogatynia, gdzie bardzo optymistycznie oszacowano przyszłe dochody. Na przykład w roku 2014 przewidziano je na poziomie 163 mln zł wobec 141 mln zł uzyskanych w roku 2012. Pani skarbnik, Bogumiła Wysocka, uzasadniała ten optymizm nadziejami, które są związane między innymi z farmami wiatrowymi czy inwestycją w sąsiedztwie elektrowni.

Czytany 1193 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com