• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Komisarz Wyborczy Michał Chudzik zwołał I sesję Rady Miejskiej w Bogatyni na 21 listopada 2018 r. na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy.
 
 
Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu oczyszczanie rzeki Miedzianka od Markocic do ulicy Turowskiej wypada uznać za pozytywny efekt wyborów – szkoda, że tak późno dostrzeżono problem.
 
 
Powyższe zdjęcie jest już nieaktualne. Zalegające od wielu miesięcy szczątki rozbitej szyby z wiaty przy byłym sklepie Carrefour w Bogatyni zostały wreszcie uprzątnięte.
 
 
Obiekt przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni, który miał być przeznaczony na świetlicę, otwarto całkiem dosłownie – drzwi prowadzące do budynku zostały wyrwane.
 
 
11 listopada w żyjącej jeszcze wyborczymi emocjami Bogatyni będzie mieć w tym roku nieco odmienny i szczególny wymiar. W związku z tym chcemy coś Państwu przypomnieć.
 
 
„CBŚP zatrzymało byłego sekretarza bogatyńskiego samorządu” – taką informację podał 7 listopada portal zgorzelec.info. Nieoficjalnie wskazuje się dwa powody zatrzymania.
 
 
6 listopada 2018 r. złożyłem na policji zawiadomienie o rozsyłanych do mieszkańców gminy Bogatynia SMS-ach szkalujących Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Błasiaka.
 
 
Dziękuję. Przede wszystkim dziękuję tym mieszkańcom naszej gminy, którzy oddali na mnie głos. Tym, którzy zdecydowali się uczynić razem ze mną drugi krok.
 
środa, 20 luty 2013 16:26

Pytania i wątpliwości na sesji Rady

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Rada Gminy i Miasta Bogatynia na sesji 20 lutego podjęła wszystkie uchwały zapisane w porządku obrad. Jednak odpowiedzi na pewne pytania nie do końca były satysfakcjonujące.

 

Nie było żadnych pytań i wątpliwości w kwestiach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bratków oraz pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia. Z wypowiedzi burmistrza wynika, iż – jeśli pozwolą warunki pogodowe – w marcu rozpocznie się pierwszy etap inwestycji, w której będą uprawiane pomidory i pieczarki. Padły też słowa o tym, że przy takiej inwestycji „prosi się o sprowadzenie inwestorów zainteresowanych przetwórstwem”, jednak burmistrz nie wspomniał o żadnych konkretnych zamierzeniach.

Do pytań sprowokowała sprawa upoważnienia burmistrza do udzielenia poręczenia 6,275 mln zł pożyczki dla GPO. Pożyczka jest przeznaczona na zadanie pod nazwą „Prace projektowe i roboty budowlane – Hala sortowni odpadów komunalnych i kompostowania”. W związku z tym postawiono pytanie o przyszłość GPO w świetle zmian, wynikających z podziału województwa dolnośląskiego na regiony obsługiwane przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Uchwała Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 27 czerwca wśród takich instalacji (RIPOK) wymienia Bogatynię jako miejscowość z instalacją służącą przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych – kompostownią. Wśród instalacji zastępczych (traktowanych jako tymczasowe lub rezerwowe) wymienione zostało bogatyńskie składowisko odpadów, co potwierdziły uchwały sejmiku z 8 XI i 20 XII 2012. To musi skłaniać do pytania w sprawie docelowej wielkości składowiska i przyszłości GPO.

Odpowiedzi udzielał Sławomir Zawada, dyrektor ds. ekonomiczno – komunalnych spółki. Według niego składowisko powinno być rozbudowane tak, aby mogło spełniać wymogi RIPOK, które zakładają, iż tego typu instalacje powinny obsługiwać co najmniej 120 tys. mieszkańców. To miałoby pozwolić na podjęcie walki o zdobycie klientów. Do bardziej szczegółowych pytań zniechęcił radnych burmistrz, sugerując, że sprawy przyszłości GPO powinny pozostać tajemnicą, gdyż wszelkie informacje służyć będą potencjalnym konkurentom na rynku odpadów.

Na sesji pytano także o wiarygodność przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bogatynia, gdzie bardzo optymistycznie oszacowano przyszłe dochody. Na przykład w roku 2014 przewidziano je na poziomie 163 mln zł wobec 141 mln zł uzyskanych w roku 2012. Pani skarbnik, Bogumiła Wysocka, uzasadniała ten optymizm nadziejami, które są związane między innymi z farmami wiatrowymi czy inwestycją w sąsiedztwie elektrowni.

Czytany 1166 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com