• Register
      
      
 
3 maja to dzień święta narodowego, które upamiętnia uchwalenie w 1791 roku konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustanowiono je w 1919 roku, a przywrócono w roku 1990.
 
 
Unieważnione zostało postępowanie przetargowe na usługę kompleksowego ubezpieczenia gminy Bogatynia w okresie od 29 maja 2016 r. do 28 maja 2019 r.
 
 
Plany dolnośląskiego samorządu związane z budową rowerowych ścieżek zmuszają do postawienia pytania, czy gmina Bogatynia wykorzysta otwierające się możliwości.
 
 
Raj to słowo, które pozytywnie nastraja i dobrze się kojarzy. Ostatnia sobota to właśnie wycieczka do Czeskiego Raju.
 
 
Stowarzyszenie KLANZA oraz Przedszkole Publiczne nr 6 zapraszają dzieci w wieku od 16 miesięcy do 3 lat na cykliczne zajęcia, które odbywają się co środę – poniżej szczegóły.
 
 
Z rankingu „Gmina na 5!”, sprawdzającego gotowość samorządów do obsługi inwestorów drogą elektroniczną, wynika, że Bogatynia nie jest do tego zadania właściwie przygotowana.
 
 
23 kwietnia portal bogatynia.info.pl opublikował skierowane do burmistrza pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania bogatyńskiego SPZOZ.
 
 
Opublikowane właśnie sprawozdanie o nadwyżce/deficycie bogatyńskiego budżetu (Rb-NDS) powinno skłonić radnych do zastanowienia, gdyż nie napawa ono optymizmem.
 
Promocja turystyczna gminy to tłuściochy...
Wszystkie przypadki korupcji zgłaszajcie...
Priorytetem powinna być ścieżka do styku...

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


W kwestii ścieżek rowerowych

Plany dolnośląskiego samorządu związane z budową rowerowych ścieżek zmuszają do postawienia pytania, czy gmina Bogatynia wykorzysta otwierające się możliwości.

 
   
Wędrówki z TMZB - Czeski Raj

Raj to słowo, które pozytywnie nastraja i dobrze się kojarzy. Ostatnia sobota to właśnie wycieczka do Czeskiego Raju.

 
   
Oczekuję opublikowania wyroku

Ja, Jerzy Wojciechowski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, oczekuję od polskiego rządu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. o sygnaturze K 47/15.

SmartNews.Com