• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 
      
      
 
11 października Telewizja Bogatynia opublikowała rozmowę przeprowadzoną z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Jerzym Wiśniewskim, na temat degradacji środowiska.
 
 
Kontrolerzy RIO zwrócili uwagę na nieprawidłowości dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na osiedlową świetlicę – temat warto rozwinąć.
 
 
Takie cuda tylko w gminie Bogatynia – chociaż Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że w bogatyńskim budżecie po I półroczu powstał deficyt, radni na sesji usłyszeli o nadwyżce.
 
 
Bulwersujące informacje na temat sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 5 października, przynosi facebookowy profil „Bogatynia jakiej nie znacie”.
 
 
Kompleksowa kontrola finansów gminy Bogatynia, przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową od 3 kwietnia do 18 lipca, wykazała liczne nieprawidłowości i uchybienia.
 
 
Tego jeszcze nie było: 28 września Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała negatywną opinię o przebiegu wykonania budżetu gminy Bogatynia w I półroczu 2017 roku.
 
 
Na 5 października na godz. 10.00 zwołano sesję Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której zostanie m.in. przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
 
 
Według facebookowego profilu „Bogatynia jakiej nie znacie”, na początku ubiegłego tygodnia Najwyższa Izba Kontroli zajęła się sprawą bogatyńskiej afery śmieciowej.
 

Jak deficyt stał się nadwyżką

Takie cuda tylko w gminie Bogatynia – chociaż Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że w bogatyńskim budżecie po I półroczu powstał deficyt, radni na sesji usłyszeli o nadwyżce.

 
   
Dzień Otwartych Domów Przysłupowych

W niedzielę 28 maja 2017 roku po raz kolejny na pograniczu Czech, Niemiec i Polski będzie można wejść do unikalnych zabytków Górnych Łużyc, jakim są domy przysłupowe.

 
   
500+ czyli dobra zmiana

Flagowy program rządu PiS cieszy się niesłabnącym poparciem społeczeństwa. To, że państwo chce wspierać i wspiera rodziny jest jak najbardziej pozytywne i zasługuje na aplauz.

SmartNews.Com